Coronaviruset och covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en god hantering av situationen och är förberedda på att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras. Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset. 

Löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

För dig som vill ha hjälp eller hjälpa till

Tllhör du en riskgrupp och vill ha stöttning med vardagsärenden? Längtar du efter någon att prata med? Eller vill du stötta behövade genom att anmäla dig som volontär?

Information om vilken hjälp du kan få och hur du kan hjälpa till

Förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lunds kommuns förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem följer myndigheternas rekommendationer.

Detta gäller för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen

Lunds kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning följer myndigheternas rekommendationer.

Detta gäller för gymnasieskola, vuxenutbildning, modersmålsundervisning och internationella grundskolan (ISLK).

Seniorer och riskgrupper

Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper och det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal.

Information om seniorer och riskgrupper

Näringsliv och företagare

Lunds kommun har vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna för näringslivet. 

Samlad information för företagare med anledning av coronaviruset och covid-19

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Information om vad som gäller på restauranger och i butiker

Föreningar och idrottsorganisationer

Lunds kommun har vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna för föreningslivet.

Information om evenemang, möten och andra arrangemang

Källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. 

Information om källkritik på krisinformation.se

6 tips - tänk på det här när du bedömer information på MSB:s webbplats

Källkritik och psykologiskt försvar på MSB:s webbplats