Samhällsskydd och beredskap

För att få ett säkrare samhälle måste samhällets aktörer arbeta gemensamt och mot samma mål, i detta fall att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de inträffar. Det är det samhällsskydd och krisberedskap handlar om.

Aktuell information om coronaviruset är samlad här

Även om något oväntat händer, till exempel att en storm kommer eller ett strömavbrott inträffar, ska samhället och vardagen kunna fortsätta att fungera. Det är målet med vårt arbete med samhällsskydd och beredskap.

Kommunen har ett ansvar att agera när en olycka eller kris inträffar. Företag och andra verksamheter som finns inom kommunen ska också ha beredskap. Du som bor i kommunen behöver också vara förberedd. 

Krisberedskap – viktiga saker att tänka på innan krisen kommer

Lunds kommuns krisberedskapsplan

Kommunen har en övergripande krisledningsplan för extraordinära händelser. Alla förvaltningar i Lunds kommun har en krisberedskapsplan för sin verksamhet. I planerna står det främst hur förvaltningen ska organiseras i en kris. Planerna är viktiga för att konsekvenserna av en extraordinär händelse ska bli så få och milda som möjligt.

Planerna kan betraktas som handlingsunderlag och stöd för beslutsfattare.

Planerna tar bland annat upp:

  • ansvarsfördelning
  • mötesplats
  • alternativ mötesplats
  • informationsstrategi
  • interna resurser
  • externa resurser
  • krisstöd.

Vill du hjälpa till vid en kris?

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

Frivilliga Resursgruppens webbplats

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kris