Samverkan med Lunds universitet

Lunds kommun arbetar i nära samverkan med Lunds universitet för att utveckla Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Genom att arbeta proaktivt tillsammans skapar vi en attraktiv stad att bo, studera och arbeta i.

Samverkansavtal

2019 tecknades ett förnyat samverkansavtal som fastställer fyra områden där kommun och universitet har gemensamt intresse av och ansvar för att driva utvecklingen. Under varje område ligger ett antal prioriteringar som följs upp och revideras årligen. Samverkansavtal och gällande prioriteringar återfinns längst ned på sidan.

Samverkansområden                 

Samverkansavtalet bygger på fyra fundament:

  1. Stadsutveckling i Lund
  2. Publika kultur- och museiverksamheter vid Lunds universitet
  3. Näringsliv och innovationssystem i Lund
  4. Studenter i Lund

Nyhet: Så ska kommunen och universitetet fortsätta sitt samarbete

Frågor?

Christoffer Nilsson, kommundirektör

Jeanette Persson, universitets- och studentsammordnare och koordinator för samverkansavtalet

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se