MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier och lyfter upp hela regionens styrkor och bredd. MalmöLundregionen hanterar också ärenden och remisser som rör hela regionen.

Läs gärna mer på www.malmolundregionen.se

Prioriterade utvecklingsområden

I MalmöLundregionens verksamhetsplan 2019-2023 finns följande prioriterade områden

  • Fysisk planering och infrastruktur
  • Framtida Kompetensförsörjning
  • Näringsliv
  • Digitalisering
  • Miljö och klimat

Övergripande mål

År 2035 är MalmöLundregionen en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och näringslivsklimat. Detta innebär stärkta förbindelser med omvärlden vilket ger MalmöLundregionen möjlighet att växa och skapa goda förutsättningar för näringsliv, forskning, utveckling och turism.

Regionens roll som hållbar transit- och logistikregion ska utvecklas. Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd där tåg, bussar och gång- och cykelvägar ger goda och hållbara resmöjligheter till utbildning, arbete och fritid.

I Sveriges bästa livsmiljö är bostads- och arbetsmarknaden i balans. Här finns attraktiva miljöer med storstadspuls, småstadsliv och lantliv.

Principer för samverkan

  • MalmöLundregionens invånare och näringsliv är målgrupperna för samarbetet och våra satsningar, både på kort och lång sikt.
  • MalmöLundregionen ska driva gemensamma frågor och insatser som påskyndar utvecklingen av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
  • Varje kommun har ett ansvar och engagemang i samarbetet. Alla kommuner behöver inte delta i samtliga insatser men alla ska uppleva att de kan dra nytta av de insatser och resultat som framkommer.
  • Uthållighet, helhetssyn och tillit mellan kommunerna är framgångsfaktorer för samarbetet.
  • Samverkansavtalet reglerar samarbetet och dess organisation.

Relaterad information

Kontakt

MalmöLundregionen

Linda Börjesson Katz, sekretariatsledare, MalmöLundregionen
E-post: linda.katz@malmolundregionen.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se