Regionalt samarbete

I Lund och i Lunds närhet finns ett stort antal nätverk, organisationer och andra sammanslutningar som verkar för Öresundsregionens utveckling ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt.

Lund befinner sig mitt i den dansk-svenska Öresundsregionen, som i sin tur ligger centralt beläget mellan det ekonomiskt utvecklade Västeuropa och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Öresundsregionen utgör numera även en viktig ekonomisk motor för Sverige, Danmark och norra Europa.

Lunds kommun är en aktiv partner i olika regionala utvecklingsprojekt.

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) bildades i mars 2010 i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett ökat och fördjupat samspel mellan politik/offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Greater Copenhagen och Skåne Committee

Vi har en gemensam vision om att Greater Copenhagen ska vara en attraktiv, internationell tillväxtmotor där vi skapar ekonomisk tillväxt och arbetsplatser.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

MalmöLundregionen

Samverkan med Lunds Universitet

Lunds kommun arbetar i nära samverkan med Lunds universitet för att utveckla Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Genom att arbeta proaktivt tillsammans skapar vi en attraktiv stad att bo, studera och arbeta i.

Samverkan med Lunds universitet

ESS och MAX IV

ESS och MAX IV är två nya forskningsanläggningar i nordöstra Lund.

ESS och MAX IV