THE EU DAY LUND 2021 - a day on the future of Europe

Den 29 oktober i Universitetsaulan och AF-Borgen arrangeras i Lund vad som planeras att bli den första av ett årligt återkommande forum för strategiska framtidsdiskussioner med fokus på EU.

 

For information in English, please use this link.

 

 

Text i logotyp för The EU day Lund 2021

THE EU DAY syftar till att förmedla kunskap om de stora trenderna som påverkar Lund, Skånes och Europas framtid samt hur arbetet med gemensamma utmaningar kan bidra till att göra både svenskt näringsliv och forskning än mer konkurrenskraftiga och attraktiva i globalt.

Syftet med THE EU DAY är att lyfta EU kunskapen genom att visa hur EU:s politik påverkar organisationernas vardag. Med konferensen vill arrangörerna också främja kunskapsutbyte och nätverkande med aktörer från alla sektorer och nivåer, det vill säga näringsliv, akademi och offentlig sektor på lokal till europeisk nivå.

Årligt återkommande forum

Dagen är den första av vad arrangörerna önskar ska bli ett årligt återkommande forum för strategiska framtidsdiskussioner. 2021 blir det även startskottet för Lunds Europa Direkt kontor som etableras i Lund under våren 2021.

Dagen vänder sig till beslutsfattare i offentlig, privat och akademisk sektor i Skåne och Köpenhamn. I andra led EU intresserade forskare, studenter och tjänstepersoner i privat, ideell och offentlig sektor.

Detaljerat program lanseras till sommaren, nedan följer ett smakprov.

  • Digitaliseringen är här för att stanna – Digitala Europa och EU:s plan för ett starkare digitalt Europa.
  • Klimatneutrala och smarta städer - med fotavtryck från forskare och företag i Lund.
  • Hur hanteras det akuta läget av halvledar-komponenter i Europa.

Dagen arrangeras på engelska.


Varmt välkommen att delta hälsar Philip Sandberg (KSO Lunds kommun), Christian Danielsson (Chef, EU-kommissionens rep. I Sverige), Erik Renström (Rektor, Lunds universitet) och Ola Svedin (VD Mobile Heights), Jörgen Hettne (Föreståndare Centrum för Europaforskning).

Arrangörerna bakom THE EU DAY LUND

THE EU DAY LUND är ett joint venture mellan Lunds kommun, Lunds universitet och särskilt Centrum för europaforskning, EU-kommissionen och Mobile Heights.

 

Logotyper THE EU DAY

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/euday