Projekt

Lunds kommun är en aktiv partner i ett stort antal utvecklingsprojekt.

Ofta drivs projekten med extern finansiering från exempelvis Vinnnova eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Här presenteras ett antal projekt som kommunen deltar i.

Om ni är intresserade av att samverka med Lunds kommun så är ni välkomna att vända er till Tommy Bengtsson, samhällsstrateg med inriktning extern finansiering.

Projekt

Projektnamn
CISCOS – utmaningar för aktörer inom verksamheter riktade till funktionshindrade
Future – högre grad av energi- och resurseffektivitet
PRIS – Prao i Skåne
Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället
Smarta offentliga miljöer II
Avslutade projekt
Equalizer
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus