Aktiviteter i Fokus Södra Sandby

Här kan du läsa en sammanfattning av tidigare och kommande aktiviteter i projekt Fokus Södra Sandby.

 • Fokus Södra Sandby deltog på julmarknaden i Södra Sandby den 30 november 2019. Förtroendevalda från Fokus Södra Sandbys styrgrupp hade en rolig eftermiddag och minglade med Sandbybor och pratade om Sandbys framtida utveckling.
 • Cirka 800 Sandbybor besvarade Fokus Södra Sandbys webbenkät om Sandbys framtida utveckling. Enkäten var öppen att svara på under november månad 2019 och enkätens resultat kommer att sammanställas tillsammans med Fokus Sandbys övriga dialogaktiviteter som genomförs i februari och mars 2020, se nedan
 • Fokus Södra Sandby bjöd in in alla Sandbybor till ett Open Space möte i Killebäckhallen tisdagen den 11 februari 2020. Cirka 160 Sandbybor deltog och lämnade idéer och förslag på Södra Sandbys utveckling.
 • I mars månad 2020 besökte Fokus Södra Sandby Killebäckskolan för att prata med högstadieelever om framtidens Sandby. 
 • Svaren från enkäten, förslagen och idéerna från Open Space-mötet och från träffarna med eleverna på Killebäckskolan är nu sammanställda i en rapport.
  Ladda ned rapporten här:
  Rapport Fokus Södra Sandby - tidig dialog (36 MB)
  Rapport Fokus Södra Sandby - tidig dialog (Lågupplöst 6 MB)

  Vill du ha rapporten skickad till dig via post kontakta projektledare Ulrika Dagård. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

 • Hösten 2020 hade Södra Sandbyborna möjlighet att besvara två enkäter, en där de kunde lämna synpunkter på rapporten för Fokus Södra Sandby och en där de kunde lämna synpunkter på trafikutredningens olika förslag. Resultatet kommer att sammanställas och ligga till grund för den kommande framtidsplanen för Södra Sandby.

 • Fokus Södra Sandbys styrgrupp ska nu analysera resultatet från rapporten för Fokus Södra Sandby och enkäten med synpunkter på rapporten, trafikutredningen och det kommande planprogrammet för Fokus Södra Sandby. Därefter ska en framtidsplan för Södra Sandby arbetas fram. Planen kommer att ligga till grund för kommunens framtida utvecklingsarbete för Södra Sandby med omnejd och beräknas vara klar i maj 2021.