Arbetsgrupp: Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända

Arbetsgruppen Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända arbetar med att välkomna och underlätta för nya invånare i Genarp.

Bildcollage från sammanträde med arbetsgruppen för välkomnande av nyanlända i Genarp.

Arbetsgruppen har träffats fyra gånger under projekttiden. Minnesanteckningar från mötena finns i Relaterad information nederst på sidan.

Gruppens vision är att alla ska känna sig välkomna och trygga i Genarp. Gruppen har arbetat för att:

  • Tillsammans med föreningar och andra aktörer skapa ett öppet och välkomnande klimat i Genarp.
  • Underlätta för nyinflyttade genom att informera om det utbud av aktiviteter som finns och förmedla kontakter.
  • Våga fråga och ha en dialog med nyinflyttade om vad de behöver hjälp med och information om.

Gruppen ordnar olika aktiviteter för att underlätta för nyinflyttade Genarpsbor:

  • Välkomstgrupp/faddergrupp - att vara fadder innebär att man hjälper nyinflyttade att bli hemmastadda i Genarp och känna sig välkomna.
  • Språkcafégrupp - träning i svenska för nyanlända tillsammans med andra Genarpsbor i samtal med fika.
  • Möbelgrupp - samlar ihop till nyanländas basbehov av möbler, husgeråd, leksaker med mera.


Gruppen tar gärna emot fler som vill engagera sig. Man kan anmäla intresse genom FB-gruppen Tillsammans för Genarp. Tillsammans för Genarp har tagit fram en informationsbroschyr som finns i Relaterad information nederst på sidan.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Måndagar:
Träffpunkten, Gödelövsvägen 10, kl. 10-12.30
Biblioteket, Welins rum kl. 14-18

 

Telefon: 046-359 63 57
E-post:medborgarcenter.genarp@lund.se