Arbetsgrupp "Kultur, fritid, natur och näringsliv, turism"

Här hittar du information om det arbete som sker inom arbetsgruppen Kultur, fritid, natur och näringsliv, turism.

Arbetsgruppen för Kultur, fritid och natur har träffats fyra gånger under projekttiden. Deltagarna från arbetsgruppen Näringsliv och turism deltog också i gruppens arbete. Minnesanteckningar från mötena finns i Relaterad information nederst på sidan.

Under mötena har gruppen arbetat med och diskuterat både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.


Kortsiktiga åtgärder

Exempel på kortsiktiga åtgärder som gruppen har tagit fram är:

  • Möjlighet att arrangera fler evenemang i Genarp.
  • Utveckla och förbättra ridstigar.
  • Behovet av och möjligheter att anlägga ett utegym.


Långsiktiga åtgärder

Åtgärder av mer långsiktig karaktär är exempelvis:

  • Utveckling av turismnäringen genom att anlägga en campingplats med tillhörande stugor.
  • Vandrings- och cykelturer.
  • Anlägga fler elljusspår.
  • Anlägga en skatepark.
  • Möjlighet att utveckla MTB-cykling.
  • Olika möjligheter att flytta utomhusskjutbanan.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Måndagar:
Träffpunkten, Gödelövsvägen 10, kl. 10-12.30
Biblioteket, Welins rum kl. 14-18

 

Telefon: 046-359 63 57
E-post:medborgarcenter.genarp@lund.se