Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drevs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och avslutades i maj 2018. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarpsområdet vill vi utveckla Genarp och trakten runt omkring. Därför genomförde vi projektet Fokus Genarp under 2016–2018. Vårt mål är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och vår utgångspunkt är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Dialog Fokus Genarp

Under våren 2017 genomförde vi en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom utskick till alla hushåll i Genarp, en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns sammanställt i en rapport:Rapport – dialog Fokus Genarp.

De arbetsgrupper sombildades som ett resultat av Open Space-mötet och idéverkstädernahar jobbat med aktuella frågor för Genarp under hösten 2017 och våren 2018.Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport: Sammanfattande rapport – Fokus Genarp.Rapporten delades ut till alla hushåll i Genarp.

Rapporterna hittar du här:
Rapport – dialog Fokus Genarp.
Sammanfattande rapport Fokus Genarp

Hur fortsätter arbetet?

Fokus Genarps arbetsgrupper kommer att fortsätta arbetet efterprojektets slut. Om du vill engagera dig inågon avarbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag: www.genarp.nu/kontakta-oss

Gruppernas arbeten och projektaktiviteter

Här nedan finns en lista över varje arbetsgrupp och dess arbete. Klicka på aktuell arbetsgrupp i listan för att läsa om vad varje grupp har arbetat fram.

Längre ned på sidan hittar du information omde aktiviteter som har genomförts iprojekt Fokus Genarp. Du hittar också kontaktuppgifter till de politiker och tjänstemän som har arbetat med projektet.

Frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor som vi fått in i samband med Fokus Genarp-projektet.
Frågor och svar

Aktiviteter i projektet Fokus Genarp

Aktivitet Status
Kartläggning av Genarps identitet
Avslutad
Kulturanalys av Genarps identitet
Avslutad vår 2017
Knytkalas och Genarp Växer
Avslutad, april och maj 2017
Open Space-möte och idéverkstäder för skolungdomar
Avslutad
Webbenkät
Avslutad
Inspirationsföreläsning
Avslutad
Styrgruppen för Fokus Genarp besökte "Jul i Genarp" den 2 december 2017
Avslutad
Slutrapporter kulturanalys Lunds universitet
Avslutad höst 2017
Utvecklingsprojekt i Genarp
Pågår under 2018
Gång- och cykeltrafikutredning i Genarp
Avslutad
Inventering av samlingslokaler i Genarp
Avslutad
Uppföljningsmöte
Avslutad

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta kommunen. Du hittar kontaktuppgifterna längre ner på den här sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp bestod av förtroendevalda i Lunds kommun som var tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen fick namnet Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden och bestod under projekttiden av följande medlemmar:

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Måndagar:
Träffpunkten, Gödelövsvägen 10, kl. 10-12.30
Biblioteket, Welins rum kl. 14-18

 

Telefon: 046-359 63 57
E-post:medborgarcenter.genarp@lund.se