Utveckling av tätorterna

Information om våra pågående, avslutade och kommande ortsutvecklingsprojekt. Här hittar du projekt som Fokus Södra Sandby, Fokus Dalby, Fokus Genarp och Fokus Veberöd.

Flygbild över Idala i Veberöd

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se