Utvecklingsprojekt i tätorterna

Läs mer om våra pågående, avslutade och kommande ortsutvecklingsprojekt. Häribland hittar du projekt som Fokus Dalby, Fokus Genarp och Fokus Veberöd.

Flygbild över Idala i Veberöd

 

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se