Lund på Almedalsveckan 2018

Almedalsveckan hölls den 1-8 juli 2018. Hur framtidens cykelstad ska utformas, hur kraft och engagemang på landsbygden ska tas till vara när smarta staden växer och vad god äldreomsorg är i framtiden. Det handlade Lunds tre seminarier om i Almedalen 2018. Dessutom hade vi ett seminarium hur hjärnforskning kan bidra till framtidens skolbyggen som arrangerades i samarbete med Skanska.

Innan och under veckan hade du som lundabo möjlighet att ställa din hjärtefråga till politiker och tjänstepersoner på plats i Almedalen.

Här kan du läsa frågorna till #lundfrågar

Våra seminarier 2018

Så ska framtidens cykelstad utformas

Lund är en bra cykelstad. Det har gett resultat. Politisk enighet i cykelfrågan, medveten satsning och bra styrdokument är en del av kommunens arbete. Men trots rankningen som en av landets bästa cykelkommuner finns problem och stora utmaningar framåt som många kommuner delar. Under seminariet diskuterade vi utmaningarna och olika tillvägagångssätt för att hantera detta.

Hur kan hjärnforskning bidra till framtidens skolbyggen?

Under det här seminariet serverades tio avgörande faktorer – tio faktorer som pedagoger och elever behöver för att må bra och bäst kunna tillgodo se sig kunskapen i skolan. I ett samtal mellan kommun, rektor och byggherre fick också vi lyssna på exempel och tankar om hur vi gemensamt kan verka för att kunskapen byggs in i väggarna.

Från hälsoaspekter till byggtekniska lösningar och pedagogiska knep. Med dig hem fick du deltagarna verktyg för hur lärande och byggande kan samverka. 

Hur ska kraft och engagemang på landsbygden tas till vara när smarta staden växer?

I Sverige är trenden med urbanisering stark och 250 av Sverige 290 kommuner är avfolkningskommuner. Det är bara 40 kommuner som växer och tillväxten sker främst i städerna. Trots det finns väljer många att bosätta sig i kommunens mindre tätorter och på landsbygden med samma berättigade krav på service och utveckling som den i centrala kärnan. För att skapa en hållbar framtid måste den smarta staden dela med sig till hela kommunen. Framgångsreceptet för en smart och hållbar stadsutveckling är att involvera de lokala krafterna i kommunens alla delar - föreningar, entreprenörer och eldsjälar.

God äldreomsorg i framtiden

Äldreomsorg med individen i centrum, innovationer som avlastar, nya arbetssätt och mer samverkan. Vad är viktigt för att skapa en god äldreomsorg i framtiden? Står valet mellan digitalisering och kvalitetstid? Eller ger ny teknik mer tid för att se de äldre och ge dem större inflytande över sina liv?

Diskussionen handlade om vad god äldreomsorg är nu och i framtiden och hur når vi dit.

 

 

Kontakt

Almedalen

Annika Henning, projektledare
Telefon 046-359 49 13
E-post annika.henning@lund.se