Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startar vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Genarp är att utveckla orten Genarp och Genarps omland tillsammans med boende och verksamma i området. Målsättningen är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är: "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Webbenkät

För att få en bild av vad du som bor och är verksam i Genarp tycker om Genarps framtid och utveckling publicerade vi en webbenkät på den här sidan. Sista svarsdag för enkäten var den 8 januari 2017 och enkäten går inte längre att svara på. Enkätsvaren ska ligga till grund för Fokus Genarps fortsatta arbete med utvecklingsfrågor för Genarp. Hade du inte möjlighet att svara på enkäten kan du istället delta på ett möte den 15 februari i Genarps idrottshall eller mejla projektledare Ulrika Dagård. Hennes kontaktuppgifter hittar du nedan.

Open Space Möte om Genarps utveckling – för dig som bor och verkar i Genarp

Onsdagen den 15 februari anordnar Fokus Genarp ett så kallat Open Space-möte i Genarps idrottshall. Temat för mötet är ”Hur skapar vi ett levande Genarp tillsammans? ”. Information om mötet skickas till alla hushåll i slutet av januari och du anmäler ditt deltagande i webbformuläret nedan.

Du kan också anmäla dig genom att kontakta Medborgarkontoret i Genarp eller genom att ringa eller mejla projektledare Ulrika Dagård, telefon: 0734 – 15 09 30, e-post: ulrika.dagard@lund.se. Förtroendevalda och tjänstepersoner från Lunds kommun kommer också att delta. Senast den 8 februari behöver vi din anmälan.

Anmäl dig till open space i Genarp

Skolbesök i Genarps skola

Sista veckan i februari besöker Fokus Genarp högstadiet på Genarps skola för att diskutera framtidsfrågor för Genarp med eleverna.

Vad händer sen?

Resultatet från enkäten, Open Space mötet och skolbesöket kommer att sammanställas i en rapport som publiceras här på webben. Resultaten kommer också att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Bland annat kommer vi att bilda arbetsgrupper som berör olika utvecklingsområden som Genarpsborna vill arbeta vidare med.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden. Styrgruppen består av följande medlemmar:

Björn Abelson (S), bjorn.abelson@lund.se
Karin Nilsson (C), karin.nilsson7@lund.se 
Klas Svanberg (M), klas.svanberg@lund.se
Rita Borg (S), rita.borg@lund.se
Lars Hansson (L), lars.hansson@lund.se
Torsten Czernyson (KD), torsten.czernyson@lund.se
Hanna Gunnarsson (V), hanna.gunnarsson@lund.se
Ulf Nymark (MP), ulf.nymark@lund.se
Anne Landin (FNL), anne.landin2@lund.se
Bengt Svensson (SD), bengt.svensson@lund.se
Ledamot saknas FI

 

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare

E-post: ulrika.dagard@lund.se

Telefon: 0734-15 09 30

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postulrika.dagard@lund.se