Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarpsområdet vill vi utveckla Genarp och trakten runt omkring. Därför genomför vi projektet Fokus Genarp under 2016–2018. Vårt mål är att Genarpska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och vår utgångspunkt är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Fokus Genarp är på plats under Genarpsdagarna!

Under Genarpsdagarna, den 26 augusti kl. 11–16, finns Fokus Genarp på plats i utställningstältet. Kom och prata med oss om vad som har hänt hittills i projektet och vad som kommer att hända framöver. Vi fortsätter vårt arbete genom olika arbetsgrupper tillsammans med alla engagerade Genarpsbor.

Aktuellt i september

Nu börjar arbetet med Fokus Genarp igen efter sommarens uppehåll. Tisdagen den 5 september bjuder vi in till inspirationskväll för er som har anmält er till en arbetsgrupp. Om du vill vara med i en arbetsgrupp men ännu inte anmält dig är det inte försent. Kontakta Ulrika Dagård via kontaktuppgifterna som du hittar i programbladet för kvällen.

Länk till anmälan och program för kvällen hittar du här:

Dialog Fokus Genarp

Under våren har vi genomfört en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns nu sammanställt i en rapport: Rapport – dialog Fokus Genarp.

Rapporten hittar du här: Rapport – dialog Fokus Genarp

Resultatet från dialogen kommer vi att arbeta vidare med under hösten 2017 i arbetsgrupper tillsammans med Genarpsborna.

Följande arbetsgrupper finns:

 • Centrumutveckling och bostäder
 • Företagande och turism
 • Kommunikation och infrastruktur
 • Kultur, fritid och natur
 • Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända

Arbetsgruppernas scheman hittar du här: Tider för arbetsgrupper

Har du inte anmält dig till en arbetsgrupp är du varmt välkommen att göra det genom att kontakta projektledareUlrika Dagård. Ulrikas kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Du kan även kontaktaUlrika om du har andra frågor kring projektet.

Genarps identitet

Under våren har studenter i kulturanalys vid Lunds universitet arbetat med att kartlägga Genarp och identifiera hur Genarps identitet ser ut. De har bland annat pratat med boende på orten samt gjort intervjuer och observationer på lokaltrafikens bussar.

Studenterna har utgått från frågeställningarna:

 • Vad betyder transport för Genarp?
 • Vad är ett levande centrum för Genarp?
 • Hur och på vilket sätt kan Genarp engagera sig?

Resultaten är bland annat :

 • Genarps centrum på ett tydligare sätt kan sammankopplas med den omkringliggandenaturen.
 • Ett centralt Genarp kan markeras med hjälp av ett sammanhängande tema, förslagsvisnågonting som har med naturområdena runt byn att göra.
 • Det finns ett stort engagemang, och många vill vara med och hjälpa till att välkomnanyinflyttade Genarpsbor så att dessa kan känna sig som en del av bygemenskapen.

Kulturanalysen i sin helhet hittar du här: Analys Genarp

Tidigare aktiviteter i Fokus Genarp

Om du vill läsa om vad som tidigare har hänt i projektet finns mer information under Relaterad information längst ner på sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden. Styrgruppen består av följande medlemmar:

Kontakta oss

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734-15 09 30

Kontaktuppgifter och öppettider till Medborgarcenter i Genarp hittar du längst ner på den här sidan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post:ulrika.dagard@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Besökstider

Måndag: kl 1012 och kl 1318
Torsdag: kl 1316

Telefontider

Måndag: kl 0818
Tisdag-torsdag: kl 0817
Fredag: kl 0816

Besöks- och postadress

Adress: Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp
Telefon: 046-359 63 57
E-post:medborgarcenter.genarp@lund.se