Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarpsområdet vill vi utveckla Genarp och trakten runt omkring. Därför genomför vi projektet Fokus Genarp under 2016–2018. Vårt mål är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och vår utgångspunkt är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Dialog Fokus Genarp

Under våren 2017 genomförde vi en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom utskick till alla hushåll i Genarp, en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns nu sammanställt i en rapport:Rapport – dialog Fokus Genarp.

Rapporten hittar du här: Rapport – dialog Fokus Genarp.

De arbetsgrupper som har bildades som ett resultat avOpen Space-möte och idéverkstäder kommer att jobba med aktuella frågor för Genarp under hösten 2017 och våren 2018.

Aktuellt i projektet

Fokus Genarp besökte Jul i Genarp

Lördagen den 2 december medverkade styrguppen för Fokus Genarp under Jul i Genarp. Styrgruppen höll till i Medborgarcenters lokaler och intresserade Genarpsbor hade tillfälle att diskutera projekt Fokus Genarp och Genarps utveckling.

Under våren 2018 fortsätter projektet i Fokus Genarps arbetsgrupper

Under hösten 2017 har arbetet i arbetsgrupperna kommit igång. Grupperna har lagt upp handlingsplaner och kommer att fortsätta arbeta efter dem under våren.

Här nedan finns en lista med varje arbetsgrupp och dess arbete.Klicka på aktuell arbetsgrupp i listan för att läsa om vad som är på gång.

Vill du anmäla dig till en arbetsgrupp?

Kontaktuppgifter för sammankallande till respektive arbetsgrupp hittar du under texterna i listan.

Längre ned på sidan hittar du arbetsgruppernas scheman. Du hittar också information om tidigare aktiviteter i projekt Fokus Genarp, samt kontaktuppgifter till de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet .

Frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor som vi får in i samband med Fokus Genarp-projektet.
>> Frågor och svar

Aktiviteter i projektet Fokus Genarp

Aktivitet Status
Kartläggning av Genarps identitet
Avslutad
Kulturanalys av Genarps identitet
Avslutad vår 2017
Knytkalas och Genarp Växer
Avslutad, april och maj 2017
Open Space-möte och idéverkstäder för skolungdomar
Avslutad
Webbenkät
Avslutad
Inspirationsföreläsning
Avslutad

Arbetsgruppernas scheman

Elev presenterar

Här nedan hittar du alla scheman för arbetsgrupperna. Har du inte anmält dig till en arbetsgrupp är du varmt välkommen att göra det genom att kontakta projektledare Ulrika Dagård . Ulrikas kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna till projektledare Ulrika Dagård längre ner på den här sidan.

Kontaktuppgifter och öppettider till Medborgarcenter i Genarp hittar du längst ner på den här sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden och består av följande medlemmar:

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00 eller0734-15 09 30.
E-post:ulrika.dagard@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Besökstider

Måndag: kl 1012 och kl 1318
Torsdag: kl 1316

Telefontider

Måndag: kl 0818
Tisdag-torsdag: kl 0817
Fredag: kl 0816

Besöks- och postadress

Adress: Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp
Telefon: 046-359 63 57
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se