Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Genarp är att utveckla Genarp och Genarps omland tillsammans med boende och verksamma i området. Målsättningen är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är: "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Dialog Fokus Genarp

Under våren har vi genomfört en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns nu sammanställt i en rapport: Rapport – dialog Fokus Genarp.

Rapporten hittar du här: Rapport – dialog Fokus Genarp


Resultatet från dialogen kommer vi att arbeta vidare med under hösten 2017 i arbetsgrupper tillsammans med Genarpsborna. 

Följande arbetsgrupper finns:

  • Centrumutveckling och bostäder
  • Företagande och turism
  • Kommunikation och infrastruktur
  • Kultur, fritid och natur
  • Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända

Arbetsgruppernas scheman hittar du här: Tider för arbetsgrupper

Har du inte anmält dig till en arbetsgrupp är du varmt välkommen att göra det genom att kontakta projektledare 

Ulrika Dagård:
E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734 – 15 09 30.
Kontakta även Ulrika om du har andra frågor kring projektet.

Genarps identitet

Under våren har studenter i kulturanalys vid Lunds universitet arbetat med att kartlägga Genarp och identifiera hur Genarps identitet ser ut. De har bland annat pratat med boende på orten samt gjort intervjuer och observationer på lokaltrafikens bussar.

Studenterna har utgått från frågeställningarna:

• Vad betyder transport för Genarp?

• Vad är ett levande centrum för Genarp?

• Hur och på vilket sätt kan Genarp engagera sig?

Resultaten är bland annat:

• Genarps centrum på ett tydligare sätt kan sammankopplas med den omkringliggande 
  naturen.

• Ett centralt Genarp kan markeras med hjälp av ett sammanhängande tema, förslagsvis
  någonting som har med naturområdena runt byn att göra.

• Det finns ett stort engagemang, och många vill vara med och hjälpa till att välkomna
  nyinflyttade Genarpsbor så att dessa kan känna sig som en del av bygemenskapen.

Kulturanalysen i sin helhet hittar du här: Analys Genarp

Tidigare aktiviteter i Fokus Genarp

Om du vill läsa om vad som tidigare har hänt i projektet finns mer information under Relaterad information längst ner på sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden. Styrgruppen består av följande medlemmar:

Björn Abelson (S), bjorn.abelson@lund.se
Karin Nilsson (C), karin.nilsson7@lund.se 
Klas Svanberg (M), klas.svanberg@lund.se
Rita Borg (S), rita.borg@lund.se
Camilla Neptune (L), camilla.neptune@lund.se
Torsten Czernyson (KD), torsten.czernyson@lund.se
Hanna Gunnarsson (V), hanna.gunnarsson@lund.se
Elsa Christersson (MP), elsa.christersson@lund.se
Anne Landin (FNL), anne.landin2@lund.se
Bengt Svensson (SD), bengt.svensson@lund.se
Marit Stigson (FI), marit.stigson@lund.se

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734-15 09 30

Medborgarcenter:

Öppettider: 
Besök:
Måndag kl 10.00-12.00 och kl 13.00-18.00
Torsdag kl 13.00-16.00
Telefontider:
Måndag kl 08.00-18.00 
Tisdag-torsdag kl 08.00-17.00 
Fredag kl 08.00-16.00
Telefon: 046-359 63 57 
Besöks- och postadress: Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp 
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postulrika.dagard@lund.se