Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startar vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Genarp är att utveckla orten Genarp och Genarps omland tillsammans med boende och verksamma i området. Målsättningen är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är: "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Vad har hänt hittills?

Webbenkät

Projekt Fokus Genarp inleddes med en enkät som skickades ut till boende och verksamma i Genarp med omnejd. Via enkäten har vi samlat in synpunkter på hur Genarpsborna tänker kring utveckling av orten. Enkätsvaren ligger till grund för det fortsatta arbetet med utvecklingsfrågor för Genarp. 

Open Space-möte och idéverkstäder för skolungdomar

Work shops med vuxna och ungdomar från Genarpstrakten har anordnats i form av ett Open Space-möte i Genarps idrottshall samt idéverkstäder på Genarps skola.

Temat för Open Space-mötet var Hur skapar vi ett levande Genarps tillsammans?
Mötet blev välbesökt. Cirka 180 engagerade Genarpsbor deltog för att diskutera, ventilera och komma med förslag kring utveckling av Genarp och trakten runtomkring. Förtroendevalda och tjänstemän från Lunds kommun fanns med på mötet för att ta del av Genarpsbornas frågor.

I slutet av februari besökte Fokus Genarp högstadiet på Genarps skola för att diskutera framtidsfrågor för Genarp med eleverna. Besöken utformades som idéverkstäder där elever från alla högstadieklasser fick komma med förslag på utvecklingsområden i Genarp, och idéer om hur de själva kan bidra med förbättringar.

De förslag, synpunkter och frågeställningar som kom upp under Open Space-mötet och idéverkstäderna dokumenterades och kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. 

Vad händer framöver?

Sammanställning och arbetsgrupper

Resultatet från enkäten, Open Space mötet och skolbesöket kommer att sammanställas i en rapport som publiceras här på webben. Resultaten kommer också att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Bland annat kommer vi att bilda arbetsgrupper som berör olika utvecklingsområden som Genarpsborna vill arbeta vidare med.

Knytkalas på Medborgarcenter

Under de kommande veckorna kommer studenter från Lunds universitet att besöka Genarp.
Deras uppdrag är att undersöka följande frågeställningar:

  • Vad betyder transport för Genarp?
  • Vad är ett levande centrum för Genarp?
  • Hur och på vilket sätt kan Genarp engagera sig?

Studenterna vill komma i kontakt med Genarpsbor som kan dela med sig av sina kunskaper och åsikter om Genarp och trakten runtomkring. Bland annat blir det knytkalas på Medborgarcenter i april och maj.
Om du vill dela med dig av dina synpunkter, äta en bit och umgås är du välkommen då!

Datum för knytkalas är torsdagarna 20/4, 27/4, 4/5 och 11/5 kl 18.00.
Den 13/5 kommer även ett större event hållas tillsammans med dem som vill engagera sig!
Mer om knytkalasen hittar du i relaterad information längst ned på sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden. Styrgruppen består av följande medlemmar:

Björn Abelson (S), bjorn.abelson@lund.se
Karin Nilsson (C), karin.nilsson7@lund.se 
Klas Svanberg (M), klas.svanberg@lund.se
Rita Borg (S), rita.borg@lund.se
Camilla Neptune (L), camilla.neptune@lund.se
Torsten Czernyson (KD), torsten.czernyson@lund.se
Hanna Gunnarsson (V), hanna.gunnarsson@lund.se
Elsa Christersson (MP), elsa.christersson@lund.se
Anne Landin (FNL), anne.landin2@lund.se
Bengt Svensson (SD), bengt.svensson@lund.se
Ledamot saknas FI

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734-15 09 30

Medborgarcenter:

Öppettider: 
Besök:
Måndag kl 10.00-12.00 och kl 13.00-18.00
Torsdag kl 13.00-16.00
Telefontider:
Måndag kl 08.00-18.00 
Tisdag-torsdag kl 08.00-17.00 
Fredag kl 08.00-16.00
Telefon: 046-359 63 57 
Besöks- och postadress: Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp 
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postulrika.dagard@lund.se