Så här arbetar vi med

Kommunen engagerar sig i en rad intressanta och betydelsefulla projekt som bär Lund långt in i framtiden.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se