​Lund ansöker om att få ett EU-kontor

Lunds kommun vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför beslutade kommunstyrelsen idag om att Lund ska ansöka om att bli värd för ett så kallat ”Europa Direkt”-kontor.

Med ett Europa Direkt-kontor, som är EU-kommissionens förlängda arm ut i unionen, kommer fler Lundabor att få ta del av alla möjligheter i det europeiska samarbetet och som anrik universitetsstad kommer vi än närmare EU. Lund har blivit utsedd av EU-kommissionen till Europas mest kreativa och kulturella stad och jag tror chanserna är goda för Lund att få denna viktiga direktkontakt både till Bryssel och till andra ledande innovationsmiljöer på kontinenten, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

EU-kommissionen har byggt upp ett nätverk av Europa Direkt-kontor på flera platser runtom i Europa och Sverige. De fungerar som lokala informationskontor som hjälper allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, dokument och program. Europa Direkt-kontoren ansvarar också bland annat för att arrangera events, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor.

I Lunds kommun är de internationella kontakterna starka och många. Med ett Europa Direkt-kontor stärker vi ytterligare förutsättningarna vi för europeiska samarbeten, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Europa Direkt Lund kommer i en rad olika aktiviteter att samarbeta med Lunds universitet, kommuner i sydvästra Skåne och andra relevanta organisationer.

Genom Europa Direkt Lund hoppas vi kunna skapa ett brett engagemang och fler möjligheter för såväl kommunen som våra samarbetspartners och allmänheten när det gäller europeiskt samarbete. Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Finansiering av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande. Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 7 oktober, att avsätta 400 000 kronor om året för Europa Direkt Lund. Ansökan gäller för perioden 2021 till och med 2025.

FAKTA Europa Direkt informationskontor (EDIC)

  • Drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets kontor, lokala och regionala partners
  • Under perioden 2018-2020 finns drygt 440 informationskontor runtom i EU och i Sverige finns de på 14 platser
  • Bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande. Telefon: 072-194 05 53, e-post: philip.sandberg@lund.se

Anders Almgren, (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Telefon: 0708-47 88 17, e-post: anders.almgren@lund.se

Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun. Telefon: 0722-23 11 41, e-post: christoffer.nilsson@lund.se

2020-10-07 18:11:45