Fångad av en stormvind? Naturum Skrylle minns stormen Carola

Skrylle 4 december 1999, dagen efter stormen. Foto: Gert-Inge Tapper Skrylle 4 december 1999, dagen efter stormen. Foto: Gert-Inge Tapper

I år är det 20 år sedan stormen Carola drog fram över Skrylleskogen, något som många Lundabor och Skryllebesökare har minnen från. Den 20 oktober kommer meteorolog Nils Holmqvist till Skrylle för att prata om orkanen Carola och väder i allmänhet.

Nils Holmqvist är meteorolog med kärlek till väder och moln. Han har arbetat på SMHI i Norrköping och i Malmö, men jobbar numera på SVT i Stockholm. 

Vad kommer du ihåg? Ta gärna med dig bilder, minnen och berättelser om vad du gjorde under stormnatten den 3 december 1999.

Program 20 oktober

Föreläsning med Nils Holmqvist kl. 11-11.40, i tältkåtan bredvid gymmet. Det kommer även finnas utrymme för frågor.

Minnen från stormen: kort promenad i närheten och sedan i tältkåtan kl. 12-15

Plats: Skryllegården

Programmet är ett samarrangemang mellan naturum Skrylle och Friluftsfrämjandet Lund

Fler berättelser om stormen blir det i tältkåtan den 3 december, på årsdagen av stormen.  Mer information i kommande program för naturum Skrylle. 

Kontakt

Christina Persson, utvecklingssamordnare, park-och natur, tekniska förvaltningen
christina.persson@lund.se
Tel 046 - 359 7460

Marie Sager, naturvägledare, park-och natur, tekniska förvaltningen
marie.sager@lund.se
Tel 046 - 359 4236

2019-10-16 07:00:00