Altitude Meetings vinner uppdraget att driva Lunds stadshall

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

Operatören kommer att vara det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen, som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik, som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med fastighetsägaren Lunds kommun utifrån det koncept ”från finrum till vardagsrum” som fastställts av den politiska ledningen.

- Vi ser fram emot att detta koncept kommer att ge en levande Stadshall som bidrar till den centrumutveckling som Lund behöver, säger Börje Hed (FNL), kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Målbilden för projektet slår fast att ”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”. Tanken är att operatören, med sitt kunnande och kontaktnät, får en nyckelroll i detta arbete:

-Vår ambition att kunna erbjuda lundaborna kulturupplevelser och att bidra med egna initiativ för att skapa en levande, modern mötesplats blir konstruktivt och mer effektivt med en professionell operatör, säger kulturchef Annika Eklund.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få lov att vara med och skapa innehåll i den nya Stadshallen. Vi har väldigt många idéer, men viktigast för oss är att få en Stadshall som är öppen, levande, full av kultur och som är till för alla Lundabor. Vi tror starkt på kombinationen av fördjupande samtal, kunskapsspridning och humor, säger Yasemin Arhan Modéer, vd på Altitude Meetings.

I och med denna upphandling är nu alla pusselbitar på plats:

  • Arkitekt/gestaltning: White Arkitekter
  • Byggentreprenad: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
  • Samverkansbyggledare: Prolog
  • Operatör: Altitude Meetings (förutsatt att dagens tilldelning vinner laga kraft)

Förberedande arbeten pågår sedan en tid med målbild att kunna återinviga Stadshallen runt årsskiftet 2021/22.

Läs mer om projektet på lund.se/stadshallen

För mer info:
Börje Hed (FNL), kommunalråd med ansvar för kulturfrågor, telefon: 0704-190010,borje.hed@lund.se

Annika Eklund, kulturchef, telefon: 046-35 51 67: annika.eklund@lund.se

Yasemin Arhan Modéer, VD, Altitude MeetingsTel:070-992 80 48

2019-10-02 18:00:00