Pressvisning i två delar: Lunds konsthall och Skissernas Museum presenterar Carlos Garaicoa

Carlos Garaicoa 

…en gränslös verklighet
som evighetens trädgårdar…

Lunds konsthall och Skissernas Museum
4 oktober 2019 2 februari 2020

Välkommen till pressvisning i två delar fredagen den 4 oktober

Lunds konsthall kl 11
Skissernas Museum kl 12 (enklare lunch serveras kl 12.30)

Detta är första gången på över tjugo år som Skissernas Museum och Lunds konsthall samarbetar kring en utställning. Båda institutionerna visar samtidigt verk av den framstående konstnären Carlos Garaicoa (född i Havanna 1967). Det är den första större presentationen av Garaicoas konstnärskap i Sverige. Samarbetet mellan två utställningsplatser ger oss möjlighet att erbjuda olika infallsvinklar till Garaicoas konst som ofta har staden och de offentliga rummen som utgångspunkt. 

I sitt konstnärskap utforskar Garaicoa hur staden och dess arkitektur speglar och påverkar samhället. Han är idag bosatt i Madrid, men återvänder ständigt till sin hemstad Havanna på Kuba där han fortfarande är verksam och har en ateljé.

Havannas oavslutade och övergivna byggnadsprojekt och de förlorade drömmar de representerar är en startpunkt för hans reflektioner kring alla utopiers misslyckande. I Havanna samexisterar förfallna historiska byggnader från kolonialismen och det tidiga 1900-talet med den kubanska revolutionens många avstannade projekt. Efter Berlinmurens fall 1989 isolerades Kuba och landet drabbades av en allvarlig ekonomisk kris som omöjliggjorde de flesta byggarbeten.

För Garaicoa blev de urbana ruinerna en symbol för regimens motgångar och den revolutionära utopins död. Bortom den kubanska kontexten åskådliggör hans konstnärskap den mörka sidan av alla utopier och utgör en kritik av modernismen och 1900-talets ideologiska samhällsprojekt.

Garaicoas första konstnärliga projekt bestod av anonyma interventioner i staden som kommenterade och ifrågasatte dess förändring. Efterhand övergick han till att använda fotografi och teckning och snart också skulptur, video och arkitektur i en ännu pågående undersökning av staden som politiskt och ekonomiskt landskap.

Liksom för de yrkesmänniskor som formar våra offentliga rum är skissande och modellbyggande centralt för Garaicoas konstnärliga process. Carlos Garaicoas konst påminner om vilken betydelse vår omgivning, arkitekturen och stadsplaneringen har för vår uppfattning av vilka vi är och hur andra ser på oss.

För mer information om utställningen, kontakta:

Debora Voges, curator, Lunds konsthall
e-post: debora.voges@lund.se
telefon: 070-943 28 68

Patrick Amsellem, museichef och curator, Skissernas Museum
e-post: patrick.amsellem@skissernasmuseum.lu.se
telefon: 046-222 72 86

För anmälan till pressvisningen, kontakta:
Madeleine Malmsten, kommunikatör, Lunds konsthall
e-post: madeleine.malmsten@lund.se
telefon: 046-359 40 35

2019-09-24 09:00:00