Utbildningsnämnden vill säkra spetsutbildningarnas framtid

Spetsutbildningarna på gymnasieskolorna infördes som en försöksverksamhet för tio år sedan. Utbildningarna innebär att eleverna får en fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämnesområde. Utbildningsnämnden har fattat beslut att anhålla hos regeringen om att se över de ekonomiska förutsättningarna för spetsutbildningarna och kräver att spetsutbildningarna permanentas.

I Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten från i våras kan utläsas att både elever och skolor är mycket nöjda med sin spetsverksamhet. Samtidigt visar utvärderingen att det finns betydande problem kopplade till finansieringen av utbildningarna och bristen på långsiktighet.

- Spetsutbildningarna har nu pågått som försöksverksamhet i tio år. I Lund har spetsutbildningarna fungerat väldigt bra. Men spetsutbildningarna behöver långsiktighet och rättvisa ekonomiska villkor. Regeringen behöver därför skyndsamt inleda ett arbete med att se över de ekonomiska ersättningarna. Med nuvarande ersättning går programmen inte runt. Dessutom vore det väldigt välkommet om regeringen kunde meddela att försöksverksamheten avslutas och att spetsutbildningarna permanentas, säger Rasmus Törnblom (M), utbildningsnämndens ordförande.

Lunds spetsprogram håller mycket hög kvalitet. Skolorna utbildar elever som når mycket långt i sina studier och som längtat hela sin skolgång efter att få riktiga utmaningar i skolan. Efter gymnasieexamen är de väl förberedda för vidare studier och för arbetslivet.

Att spetsutbildningarna fortfarande är en försöksverksamhet skapar en osäkerhet i planeringen och försvårar långsiktiga investeringar. En spetsutbildning kostar mer än motsvarade utbildning på de nationella studieförberedande programmen.

- Vi har ett underskott varje år på spetsutbildningarna. De måste finansieras genom att andra program på skolorna i Lund måste bidra med finansieringen. När det ekonomiska läget i kommunsverige ser ut att försämras ser vi en stor risk att spetsutbildningarna drabbas genom kvalitetsförsämringar eller nedläggning, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun.

Fakta

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning startade 2009 och pågår till 2024 med sista intag av elever till årskurs 1 hösten 2021. Lunds kommuns gymnasieskolor har idag spetsutbildningar i matematik, fysik, historia och musik.

Kontakt

Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden, Lunds kommun

Telefon: 073 - 750 01 78

E-post: rasmus.tornblom@lund.se

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör Lunds kommun

Telefon: 046 - 359 70 43

E-post: stefan.norrestam@lund.se

2019-09-18 18:17:44