Trygghetsdialoger i Dalby och Veberöd ger chans att påverka

Hur trygg känner du dig? Hur kan märk-DNA minska inbrotten och hur kan arbetet för en trygg kommun stärkas och utvecklas? Nu kan du som bor i Dalby och Veberöd vara med och påverka.

Den 25/9 och 26/9 bjuder Lunds kommun och flera andra aktörer, bland annat polisen och räddningstjänsten in till trygghetsdialoger i Dalby och Veberöd. Syftet är att fånga upp medborgarnas upplevelser av trygghet och säkerhet och svara på frågor om vad kommunen och andra aktörer gör.

- Det här är ett tillfälle för medborgarna att tycka till om tryggheten i sitt närområde. Eftersom många aktörer är samlade samtidigt ger det medborgarna en möjlighet att peka ut områden och verksamheter som skapar otrygghet så att vi kan rikta våra insatser, säger Lennart Larsson, säkerhetssamordnare Lunds kommun.

Det som kommer fram i dialogerna kommer följas upp i samverkan med de aktörer och förvaltningar som berörs.

- I arbetet med framtagandet av ett nytt medborgarlöfte, tryggt östra Lund, är vi nu intresserade av vad ni som är boende i de östra delarna av kommunen tänker om trygghetsfrågorna. Polisen kommer att finnas på plats för att fånga upp er uppfattning i denna medborgardialog, säger Joakim Nyberg, kommunpolis.

I Lund pågår insatser för att stärka arbetet med trygghet och säkerhet. Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i. Detta är en viktig strategisk fråga och ett fokusområde för kommunen. En av insatserna för att minska inbrott och öka tryggheten i kommunen är att utöka informationsinsatserna med Märk-DNA. Under trygghetsdialogerna kommer det finnas möjlighet att diskutera Märk-DNA. En särskild informationsinsats om märkningen planeras också på Stångby bibliotek den 24 september.

- I Lund ska alla känna kunna känna sig trygga, oavsett var i kommunen man befinner sig. Det är en högt prioriterad fråga. Vi vill därför lyssna på erfarenheter och upplevelser som Lundaborna har och utifrån det utveckla vårt arbete. Det är viktigt för att vi ska blir så effektiva som möjligt och hålla rätt fokus, säger Philip Sandberg, (L), kommunstyrelsens ordförande.

Media inbjuds att närvara vid trygghetsdialogerna.

Trygghetsdialogerna:

Plats: Medborgarcenter i Veberöd, Tid: 25 september 17.00 – 19.00

Plats: Medborgarcenter i Dalby, Tid: 26 September 17.00 – 19.00

Medverkande aktörer: Lunds kommun - enheten för trygghet och säkerhet, Fältgruppen, Polisen, Räddningstjänsten, Nattvandring.nu, märk-DNA bolag.

Informationsinsats Märk-DNA

Tid:10.00-17.00 den 24 september, Plats: Stångby bibliotek

Medverkande aktörer: Informationsmaterial om märk-DNA, kommunen är på plats för att svara på frågor.

För mer information:

Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande. E-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 0721-940 553

Joakim Nyberg, kommunpolis, telefon 0733-48 30 70

Lennart Larsson, säkerhetssamordnare Lunds kommun, e-post: lennart.larsson@lund.se, telefon 0705-57 81 43.

2019-09-19 10:10:00