Dags för Trafikantveckan i Lund igen!

Bild: Förra årets tema i Lund var ”Staden andas med dina steg”. Klostergatan målades för att uppmuntra fotgängarna att ta plats. I årets lite nedbantade version fokuserar vi på dialog och firande! Bild: Förra årets tema i Lund var ”Staden andas med dina steg”. Klostergatan målades för att uppmuntra fotgängarna att ta plats. I årets lite nedbantade version fokuserar vi på dialog och firande!

Trafiken berör oss alla. Vi ska kunna ta oss fram smidigt och snabbt. Vi ska kunna parkera, köpa biljetter och lätt hitta informationen. Och vi ska ta hand om de negativa sidorna av trafiken och uppnå miljömål. Samtidigt som vi blir fler i kommunen. Det är mycket. Vi måste diskutera olika lösningar och pröva oss fram. Den Europeiska trafikantveckan, som pågår samtidigt i 2586 olika städer, har just den rollen – den ger oss ett tillfälle att pröva och prata om trafiken.

Lund har deltagit i den Europeiska trafikantveckan sedan år 2000. I år är det samtalet som står i centrum. Kommunen kommer att ha en dialogbod på västra sidan Bangatan i höjd med Klostergatan.Boden bemannas onsdag till fredag efter klockan 12. Dagarna kommer att ha olika teman och gatuchef Per Eneroth kommer att vara på plats vid dialogboden klockan 15-16.

På onsdag är det Fotgängarnas dag, och då hoppas vi på att allmänheten vill dela med sig av sina tankar och idéer på var i kommunen det behöver förbättras för fotgängare. Invånarnas bidrag kommer sedan användas som en del i underlaget till den kommande fotgängarplanen.

På torsdag är det Spårvägens dag. Snart har vi ett nytt trafikslag i staden, och vad kan vi då förvänta oss? Under torsdagen hålls två guidade turer längs spårvägen med fokus på trafiksäkerhet. Föranmälan krävs för att delta i turerna.

Under fredagen passar vi på att:

  • Lyfta att vi nu arbetat med LundaMaTs, vår strategi för att bygga ett hållbart transportsystem, i 20 år. Trafiken har en central roll i stadsutvecklingen och LundaMaTs har i två decennier präglat hur vi utvecklat Lund. En utställning om LundaMaTs kommer att finnas vid sidan av boden på Bangatan från onsdag men kalaset börjar klockan 16 på fredag. Klockan 17 berättar Karin Svensson Smith, andre vice ordförande i tekniska nämnden, om de första årens arbete med LundaMaTs och ger perspektiv på dagens trafikutveckling.
  • Dela ut kommunens pris till årets mest cykelvänliga arbetsplats.
    Tidigare i år utlystes tävlingen Cykelvänlig Arbetsplats, i vilken arbetsplatser i kommunen tävlar om att vara bäst på att underlätta för medarbetare att ta cykeln i tjänsten och till/från jobbet. Kl 16.30 överlämnar Cecilia Barnes, tekniska nämndens vice ordförande, pris till vinnarna i kategorierna Årets cykelvänliga arbetsplats 2019 och Årets cykelidé 2019.

För mer information:
lund.se/trafikantveckan

Helena Runesson, projektledare
helena.runesson@lund.se, tel: 046-359 7057

Per Eneroth, gatuchef
Per.eneroth@lund.se, tel 070-838 3736

2019-09-17 14:31:58