Pressinbjudan: Hackathon kring framtidens arbetskraft

Nyanlända behöver jobb, offentlig sektor behöver arbetskraft. Kan det bli en win-win? Torsdagen 12 september arrangerar Lunds kommun ett hackathon för att identifiera utmaningarna och söka lösningarna till ökad anställningsbarhet för nyanlända.

Tid: torsdag 12 september klockan 9-16.15
Plats: Lilla festsalen på AF-borgen, Sandgatan 2, Lund

Hackaton är en typ av workshop där deltagare under strukturerade former släpper kreativiteten fri och lämnar vardagsrutinerna för att helhjärtat fokusera på ett enda problem. Den snäva tidsramen och den totala fokuseringen på en uppgift är några av faktorerna som skiljer ett hackathon från den vanliga utvecklingsmiljön.

Under dagen samlas inbjudna från verksamheter med olika uppdrag inom kommunen samt externa organisationer med koppling till temat. 

Evenemanget är en del av projektet Bred kompetens i Skåne.

Information om Bred kompetens i Skåne

För mer information, kontakta:

Sofia Rystad Ploska, HR-strateg
Tel: 046-359 35 44
E-post: sofia.rystadploska@lund.se

2019-09-09 14:04:00