Hans Juhlin blir ny stadsbyggnadsdirektör i Lund

Hans Juhlin, tillträder som stadsbyggnadsdirektör den 1 februari 2020. Hans Juhlin, tillträder som stadsbyggnadsdirektör den 1 februari 2020.

Nu är det klart att Hans Juhlin blir ny stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun. Det beslutade kommunstyrelsen under sitt möte i dag, den 4 september.

Hans Juhlin har arbetat som samhällbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlskrona där har han bland annat drivit utvecklingen av stadskärnan. Han har också tillsammans med medarbetarna fokuserat på att underlätta för invånare och näringsliv i samhällsbyggnadsprocessen.

Hans Juhlin börjar som direktör för stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun den 1 februari 2020.

- I Lund byggs framtiden, jag har länge inspirerats av de beslut och projekt som genomförs där. Det ska bli spännande att få träffa alla som gör detta möjligt, och tillsammans ta nästa steg, säger Hans Juhlin på frågan om varför han har sökt sig till Lunds kommun.

Både kommundirektör och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Lund välkomnar Hans Juhlin.

- Jag är stolt över att Hans Juhlin valt att komma till oss i Lund. Han har en spännande bakgrund i Karlskrona, där han har genomfört en rad stora satsningar. Jag tror att Hans med sin bakgrund kommer tillföra att vi i Lund tar nästa steg för att tillsammans skapa framtiden med hållbarhet och innovation i fokus, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

- Vi välkomnar Hans Juhlin till Lunds kommun och stadsbyggnadskontoret. Vi står inför flera spännande stadsbyggnadsprojekt framöver varav Brunnshögsområdet är ett av de större. Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS tillsammans med Science Village Scandinavia kommer att bli en av världens främsta forsknings- och innovationsområden. Målsättningen är att vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande och jag är övertygad om att Hans Juhlin är rätt person att tillsammans med kollegorna leda detta i hamn, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Klas Svanberg (M).

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Juhlin, blivande direktör för stadsbyggnadskontoret, epost: hans.Juhlin@karlskrona.se telefon: 0455-303267

Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun, e-post: christoffer.nilsson@lund.se, telefon: 072-223 11 41

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, e-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 0721-940 553

2019-09-04 17:12:47