Tekniska nämnden möter Genarpsbor

Tekniska nämnden håller sitt kommande månatliga möte i Genarps medborgarhus den 21 augusti. Politiker från nämnden och tjänstemän från förvaltningen inleder med att bjuda in Genarpsbor före mötet, kl 17.30-18.15, för att ge möjlighet att diskutera lokala frågor.

Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden:

- Dialog med boende i olika delar av kommunen och kunskap om vad som händer lokalt är oerhört värdefullt för oss förtroendevalda. Det måste bli enklare för medborgarna att komma i kontakt med politiker. Vi får alla nya insikter, och nämnden får inspiration och bidrag till problemlösning. Vi börjar i Genarp. Ambitionen är att nämnden snart möts på fler platser i kommunen.

Flera frågor med anknytning till Genarp står på dagordningen när det ordinarie mötet för nämndens ledamöter inleds kl 18.30. Detta möte är inte öppet för allmänheten. Nämnden kommer bland annat att hantera ärenden som rör kollektivtrafik, cykelvägar och pendlarparkering i Genarp. Man tar även upp en skrivelse från Genarps byalag med ett antal frågor kring bostadsbyggande, infrastruktur och utveckling av centrum.

Mer information

Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden, tel 0707-232 800
jan.annerstedt@lund.se

Heléne Öhrström, tf teknisk direktör, tel 046 – 359 64 30
Helene.ohrstrom@lund.se

2019-08-14 12:00:00