Lekplatserna i Lund ska granskas på nytt

Efter olyckan på en rutschkana i Stadsparken ska nu de mest frekvent använda lekplatserna i kommunen granskas. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att leta efter dolt slitage, skadegörelse och fel på kommunens lekplatser i Lund.

- Lunds kommunala lekplatser och skolgårdar måste vara trygga och säkra för barn i alla åldrar. Lekutrustningen ska alltid vara i bästa skick, säger Jan Annerstedt, tekniska nämndens ordförande.

I förra veckan skadades en flicka allvarligt, när hennes finger fastnade i en rutschkana i Stadsparken. Med anledning av olyckan har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att omgående göra en ny granskning av de mest frekventerade kommunala lekplatserna.

- Varje år görs fyra funktionskontroller, men av skäl som ingen ännu känner till i detalj uppstod ändå en allvarlig olycka i Stadsparkens rutschkana. Sådana olyckor får helt enkelt inte inträffa, säger Jan Annerstedt.

- Tekniska nämnden ska dessutom granska protokollen från senare års besiktningar av kommunens lekutrustning som genomförts av en certifierad extern förrättare. Det kan leda till att rutinerna för kontroll av lekplatser och skolgårdar också ses över, tillägger Jan Annerstedt.

Den aktuella rutschkanan i Stadsparken är fortfarande avstängd då kommunens försäkringsbolag ska utreda olyckan.

- Vi för en fortsatt dialog med konstruktören och besiktningsförrättarna för att gå till botten med vad som orsakade olyckan. Detta gör vi för att säkerställa att något liknande inte händer igen - varken i Stadsparken eller på våra andra lekplatser, säger Anita Wallin, tillförordnad teknisk direktör i Lunds kommun.


För mer information kontakta:
Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden. Tel 0707-232 800
jan.annerstedt@lund.se

Anita Wallin, tillförordnad teknisk direktör. Tel 046-359 50 78
anita.wallin@lund.se

2019-07-11 08:12:43