Lund i Almedalen 2019

För tionde året i rad medverkar Lunds kommun i Öresundshuset i Almedalen. Under veckan kommer vi diskutera frågor som är viktiga för Lund och söka svar på frågor om hur vi kan utveckla vår kommun. 

Det gör vi genom seminarier och samtal om bland annat hur vi kan locka hit och behålla fler internationella, högkvalificerade arbetstagare och hur vi kan anpassa Lund för mer tågtrafik. Sist men inte minst ber vi om hjälp att lösa världsproblemen!

Tillsammans med Malmö stad och Region Skåne öppnar Lunds kommun för tionde året i rad, dörrarna till Öresundshuset i Almedalen måndagen den 1 juli. Genom att vara huvudpart i Öresundshuset stärker Lunds kommun sin röst tillsammans med andra viktiga samverkanspartners i regionen.

- Lunds kommun deltar i Almedalsveckan för att ta till sig kunskap samtidigt som vi får möjlighet att påverka den nationella debatten i frågor som är avgörande för Lunds framtida utveckling. Genom våra seminarier i Öresundshuset och de övriga arrangemang vi deltar i får vi möjlighet att på djupet diskutera de ämnen och utmaningar vi står inför och kan på så sätt bättre möta dessa. Det är Lundabornas behov som står i centrum och därför är det deras frågor vi fokuserar på och besvarar genom konceptet ”Lund frågar”, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

I Öresundshuset genomförs ett femtiotal arrangemang under veckan, varav fyra är gemensamma frukostseminarier. Precis som förra året kommer de i form av samtal med Johan Wester som samtalsledare under vinjetten ”Morgenmad”.

- Almedalsveckan är en viktig arena för kommunen att påverka. Genom våra seminarier, rundabordssamtal och möten så arbetar vi för att höja kunskapsläget, lära av andra och flytta fram Lunds positioner. Det som vi i Almedalsveckan lyfter fram som viktigt för Lund och Öresundsregionen är också strategiskt viktiga frågor ur ett nationellt perspektiv, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Utöver det gemensamma programmet arrangerar Lunds kommun tre egna seminarier med Catarina Rolfsdotter-Jansson som moderator, samt en rad rundabordssamtal. I år vänder vi på perspektivet och i stället för ”Fråga Lund” så är det Lund som frågar. Vi fokuserar på områden där kompetensen i Almedalen kan hjälpa oss besvara frågor som vi behöver svar på för att utveckla vår kommun.

På lund.se/almedalen och under #lundfrågar i sociala medier finns möjlighet för vem som helst att bidra med frågeställningar och följa våra arrangemang på plats.

Lunds kommuns seminarier:
Varför lockar Sverige inte fler migranter?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55822

Hjälp oss lösa världsproblemen. Hur kan vi omvandla forskningens insikter i praktiken?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55823

Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55998

Samtliga seminarier teckentolkas och direktsänds på webben. Seminarierna kan ses live och i efterhand här: http://www.facebook.com/oresundshuset

Fakta:
En delegation bestående av ledande politiker och tjänstemän deltar under veckan för att sätta fokus på viktiga frågor för Lunds kommun.

Lunds kommun arrangerar tre seminarier som kommer att hållas i Öresundshuset. Utöver det arrangeras 6-7 stycken rundabordssamtal där företrädare för kommun får chansen att mötas och samtala kring fokusfrågor för olika förvaltningar i kommunen. Politiker och tjänstemän från Lunds kommun kommer också att ingå i andra arrangörers seminarier samt möta och samtala med regionala och nationella makthavare, investerare och intressenter.

Den totala budgeten för Lunds kommun är 700 000 kronor enligt beslut från kommunstyrelsen. 350 000 kronor går till partnerskapet i Öresundshuset, resten till bl.a. resor, logi och omkostnader för de egna arrangemangen.


För mer information, kontakta gärna:
Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, e-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 0721-940 553
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, anders.almgren@lund.se, 070 847 88 17

2019-06-27 11:03:00