Nya pengar till våldförebyggande arbete inom socialtjänst och förskolor i Lund

Projektledare Pia Forsberg och förskolechef Annika Selander, på förskolan Körsbäret,  som arbetar intensivt med att stärka barns rättigheter och främja integration med hjälp av projektet Bygga Broar. Projektledare Pia Forsberg och förskolechef Annika Selander, på förskolan Körsbäret, som arbetar intensivt med att stärka barns rättigheter och främja integration med hjälp av projektet Bygga Broar.

För femte året i rad väljer Länsstyrelsen i Skåne att ge utvecklingspengar till Bygga Broar, ett projekt som främjar integration, stärker barns rättigheter och motverkar hedersrelaterat våld i Lund.

– Inom Lunds kommun möter medarbetarna varje dag ett stort antal föräldrar, barn och ungdomar inom förskola, skolan och socialtjänsten och det blir tydligt att det finns skilda normer och livsmönster kring sådant som jämställdhet, kunskap om kroppen, kön, funktionsnedsättningar med mera, säger Göran Wallén (M), ordförande i socialnämnden. Med projektet Bygga Broar kan vi stödja de medarbetare som varje dag ställs inför komplexa värdegrundsfrågor inom dessa områden.

Projektet drivs i samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen. Närmare 300 förskolerektorer, förskolepedagoger samt medarbetare i Pedagogiska resursenheten, på totalt 25 förskolor och två öppna förskolor har genomgått utbildningen och implementerat modellen i sina verksamheter.

– Under det kommande året fortsätter vi att sprida modellen till nya förskolor och insatser inom socialtjänsten, berättar Pia Forsberg, projektledare på socialförvaltningen. Vi ser ett stort behov av och värde i att arbeta förebyggande och långsiktigt inom de här frågorna. Genom kunskap och genom att skapa dialog kan vi sätta barnet i centrum och undvika krockar mellan olika kulturella synsätt.

För mer information kontakta:

Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande, telefon 0708-93 46 06.

Pia Forsberg, projektledare Bygga Broar, socialförvaltningen, telefon 046-359 47 16.

Anneli Holmgren, projektledare Bygga Broar, barn- och skolförvaltningen, telefon 046 – 359 55 59.

Om Bygga Broar

Bygga Broar – med barn och unga i centrum är en modell och ett metodmaterial för att stärka barns rättigheter, främja integration och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Modellen bygger på kunskaps- och kompetensförstärkning för den personal som möter föräldrar och barn som lever i brytpunkten mellan olika kultur- och normsystem eller i en hedersrelaterad kontext. Konceptet har utvärderats av Göteborgs universitet.

2019-06-24 08:00:00