Pressvisning: Lunds konsthall öppnar en ny utställning

Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2016 Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2016

Pressvisning: Alltings mått. Om det (o)mänskliga
Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga

Var: Lunds konsthall
När: Fredag 28 juni kl 12

Den 28 juni öppnar utställningen "Alltings mått. Om det (o)mänskliga".  Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen, där flera av konstnärerna kommer att närvara.


Alltings mått. Om det (o)mänskliga
Lunds konsthall 29 juni – 22 september 2019
Vernissage fredag 28 juni kl 18–20

Titeln på utställningen Alltings mått. Om det (o)mänskliga, kuraterad av Hans Carlsson och Åsa Nacking, hänvisar till den grekiska filosofen och retorikern Protagoras (500-talet f. Kr.) välkända formulering för en antropocentrisk världs- och självbild. Formuleringen citerades i Platons Theaitetos, och skulle senare komma att bli det latinska Homo mensura, som står för ”Människan är alltings mått”. Det har tolkats som att all förståelse av världen utgår från en (mänsklig) betraktare. En kontroversiell utsaga som i hundratals år varit föremål för diskussion bland filosofer, och som i utställningen problematiseras av de deltagande konstnärerna: Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga.

Den utvidgade människokroppen som samspelar med teknik, mode och digitala media tar plats i Sandra Mujingas konst. Ett exempel är videon ILYNL (It’s Like You Never Left), där sekvenser från Malmö och Kongo avlöser varandra i en film med en digitalt manipulerad protagonist som tycks leva genom sin smartphone. Filmen visas tillsammans med verket Touch Face 1–3, som för tankarna till tre gigantiska kroppar. Skulpturernas fysiologi har inspirerats av elefanters vana att röra vid sitt ansikte med sina snablar, en rörelse som inte har någon direkt funktion, utan som djuren gör bara för att det är behagligt

Både Hanni Kamaly och Santiago Mostyn anspelar i skulpturer, videoverk och installationer på repressiva, ofta rasistiska, strukturer som begränsar människors handlingsutrymme och därigenom utesluter individer och grupper från mänsklig gemenskap. Kamaly har producerat en ny film DINGS som visas på Kulturen i Lund. På konsthallen går det att se filmen HeadHandEye och ett urval av Kamalys karakteristiska skulpturer, balanserande på vad som påminner om organiska lekamen, och som i vissa fall döpts efter offer för strukturellt våld. STERLING, som fått namn efter Anton Sterling som sköts till döds av amerikansk polis 2016, är ett exempel.

Santiago Mostyn presenterar två delvis nyproducerad installationer: The Warming Plateau, som tar sin utgångspunkt i ön Tobagos historia, och Red Summer Edit, som innehåller en tapetserad bildserie där historiskt material ställs mot fotografier tagna av konstnären själv. Våldet upprepar sig i bildmaterialet som synliggör konsekvenserna av den politik som velat utesluta och avhumanisera svarta i dagens USA.

Ulrika Gomms interaktiva installation Horizon, som visas på Lunds stadsbibliotek, består av en grafisk uppställning av alla titlar som innehåller ordet ”demokrati” och ”Kina” från 1989 och framåt och som fanns tillgängliga på Nationalbiblioteket i Peking under september 2018. Titlarna presenteras inskrivna i en cirkelform till en låg bordsmöbel. På konsthallen visas Bygga nation och kroppar (1914–2014), en ljud- och textinstallation som samlar utdrag ur de regeringsförklaringar som skrivits i Sverige mellan de angivna åren. Verket lyfter fram historiska idéer om kroppen, och de politiska strukturer som har för avsikt att påverka dess existens. 

För mer information:

Madeleine Malmsten
Kommunikatör, Lunds konsthall
Tel: 046-359 40 35
E-post: madeleine.malmsten@lund.se

2019-06-20 09:00:00