Nu utreder Lunds kommun effekterna av ”Fritt sök”

Vad innebär ”Fritt sök” för Lunds kommuns gymnasieelever? Och vad skulle konsekvenserna bli om kommunen lämnar samarbetsavtalet? Det ska kommunkontoret nu utreda, efter ett beslut i kommunstyrelsen.

Med utgångspunkt från en skrivelse från kvintetten får kommunkontoret nu i uppdrag att genomföra utredningen av samverkansavtal och "Fritt sök". 500 000 kronor avsätts för utredningen.

- Det har hänt mycket sedan samverkansavtalet infördes för tio år sedan. För att kunna ta kloka beslut framöver vill vi utreda hur "Fritt sök" påverkar framförallt Lunds unga, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Utredningen ska undersöka såväl positiva som negativa konsekvenser av det nuvarande systemet och vad det skulle innebära ekonomiskt och undervisningsmässigt med ett utträde ur systemet.

- Jag tycker det är rimligt att regelbundet se över grunderna för ett så här omfattande samarbetsavtal. När 60 procent av eleverna i Lunds gymnasieskolor kommer från andra kommuner behöver vi se över systemet och undersöka hur gymnasieeleverna från Lunds kommun påverkas, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Utredningsdirektivet omfattar åtta olika uppdrag. Ett av dem innebär att genomföra en medborgardialog för att samla in erfarenheter och attityder som berörda lundaungdomar och dess vårdnadshavare, såväl de som står i begrepp att ansöka och de som nyss antagits, har till nuvarande system och eventuella förändringar.

FAKTA: Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne

Avtalet är tecknat mellan kommuner och gymnasieförbund i Skåne. Syftet är att sökande elever till årskurs 1 på gymnasiet ska ges möjlighet att få sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett. Eleverna ska också fritt få välja mellan de program som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna i första hand enligt gällande lagstiftning.

Avtalet gäller tillsvidare med 18 månaders uppsägningstid med 1 januari som sista uppsägningsdatum.

Ett tilläggsavtal har tecknats kring beräkningen av den ekonomiska ersättningen. Detta avtal löper men kan sägas upp inför nytt budgetår senast den 30 juni.

För mer information, kontakta gärna:

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, e-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 0721-940 553

Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun, e-post: christoffer.nilsson@lund.se, telefon: 072-223 11 41

2019-06-19 17:11:49