De får Lunds kommuns miljöpris 2019

En KRAV-certifierad studentnation och en butik med matsvinnsluncher får Lunds miljöpris 2019.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 11 juni att miljöpriset för 2019 ska tilldelas Wermlands nation och ICA Kvantum Malmborgs Tuna. Wermlands nation är Sveriges första Krav-certifierade studentförening. De har ett aktivt miljöutskott som arbetar med att göra nationens liv och kultur så hållbar och miljövänlig som möjligt.

- Vi vill gärna uppmärksamma en studentnation som Wermlands som bedriver ett brett och engagerat miljö- och hållbarhetsarbete, säger Camilla Neptune (L), ordförande i miljö- och hälsoutskottet.

ICA Tuna har i över tio års tid verkat för att minska matsvinnet genom att laga luncher av matvaror som blivit för skamfilade för att sälja men som fortfarande är helt okej.

- ICA Tuna var tidigt ute med att aktivt arbeta med matsvinn. I över tio års tid har de lagat luncher av sådant som annars skulle ratas, säger Camilla Neptune (L) och fortsätter:

- Deras koncept med Resurskocken gynnar både butiken och kunderna, samtidigt som företagets miljöhänsyn bidrar till ett mer miljövänligt och hållbart Lund.

Vinnarna får motta sina utmärkelser i samband med ett sammanträde i kommunfullmäktige till hösten.

Årets miljöbragd
Utskottet har också utsett två medarbetare som får ta emot kommunens interna utmärkelse miljöbragden. Marie Anzelius på upphandlingsenheten har målmedvetet arbetat med att på bästa sätt uppfylla kommunens miljömål avseende livsmedel. Annica Cederberg, förskolechef i Veberöd, utmärker sig genom att ha varit sammanhållande och pådrivande i hållbarhetsarbetet på förskolor och skolor i Veberöd.

Fakta: 
Miljöpriset går till personer, företag eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragden delas ut till anställda eller enheter inom kommunens organisation för insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun. De får en litografi, diplom och 5 000 kronor som ska användas på respektive arbetsplats.

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Neptune (L), ordförande i kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott, tfn: 0702-167047

Kristina Fontell, miljöstrategiska enheten kommunkontoret 046 – 35 964 01

2019-06-12 12:57:51