Naturum Skrylle bland de mest besökta i Sverige

Naturum Skrylle, foto Sofie Persson Naturum Skrylle, foto Sofie Persson

Naturvårdsverkets sammanställning visar att sex naturum i Sverige hade över 100 000 besökare under 2018. Naturum Skrylle är ett av dessa. Totalt kom 106 bokade skolklasser och grupper till naturum Skrylle förra året och 4 300 deltagare var med på 168 programpunkter som handlade om natur och kultur i Lunds kommun.

Naturum Skrylles uppåtgående besökskurva de senaste åren speglar utvecklingen i övriga landet. Sveriges 33 naturum hade tillsammans 1,8 miljoner besök under förra året, lika många som 2017 . Besöken av skolelever ökade med 6 procent från 2017 enligt statistik från Naturvårdsverket.

Sverige har 33 naturum som ligger i anslutning till besöksvärd natur, ofta vid en nationalpark eller annat skyddat område. Syftet med naturum är att ge besökarna mer kunskap om områdets natur och arter, inspirera till att själva vilja utforska naturen och öka förståelsen för varför naturen behöver skydd och skötsel. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.

- Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för att besöka naturum Skrylle och det är glädjande att drygt 1 700 skolelever bokade oss på naturum som en del i sin utbildning förra året. Det är otroligt viktigt att göra naturen tillgänglig för fler, både på sin fritid och som ett viktigt inslag i skolan, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare och representant för huvudmannen Lunds kommun.

Skolklasser eller andra grupper kan kostnadsfritt boka en naturvägledare från naturum. Förutom att visa utställningen och berätta om platsen kan deltagarna titta på småkryp, prata om de vilda djurens Skrylle, göra upp eld eller prata om kulturhistoria och allemansrätt. Det är lätt att ta sig till Skrylle med naturbussen, Skånetrafikens linje 159.

- Verksamheten förmedlar både kunskap, förståelse och engagemang för natur och naturvård, skapar nyfikenhet och inspirerar till att uppleva och vistas i naturen. Vi mår bra av att vistas i naturen. Utomhusundervisningen har visat sig leda till positiva effekter på elevers lärande, hälsa och utveckling, säger Christina Persson, föreståndare vid naturum Skrylle.

Naturum Skrylle är öppet alla dagar kl. 9-16, förutom några helgdagar. Under vår, sommar och höst erbjuds olika programaktiviteter med naturen som inspirationskälla. Alla aktiviteter är kostnadsfria och aktuellt program finns på  hemsidan.

För ytterligare information:

Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, tekniska förvaltningen, tel. 046-359 5306

Christina Persson, föreståndare naturum Skrylle, tekniska förvaltningen, tel. 046- 359 74 60

2019-05-20 15:00:00