Pressinbjudan: Ungdomar övar trafikolycka på Gastelyckan

Den 15 maj hålls en simulerad trafikolycka på Gastelyckan. Övningen är en del av ungdomsprojektet Människan bakom uniformen. Press och allmänhet hälsas välkomna att närvara vid övningstillfället. 

Tid: Onsdagen 15 maj, kl. 18–20
Plats: Lunds brandstation (Glimmervägen 12)

Som en del i ungdomsprojektet  Människan bakom uniformen (MBU) kommer ungdomar och blåljuspersonal tillsammans öva på en simulerad trafikolycka på Gastelyckans övningsfält. Övningen är höjdpunkten på ungdomarnas MBU-kurs, där de får en chans att visa upp vad de lärt sig under föregående kurstillfällen. Den simulerade övningen är öppen för allmänheten.

Journalister bjuds in att närvara vid övningstillfället. I samband med övningen kommer det ges möjlighet att träffa blåljuspersonal och kursdeltagande ungdomar för fotografering och intervjuer.

Människan bakom uniformen (MBU)
MBU är ett ungdomsprojekt där ungdomar mellan 15-20 år får träffa och lära känna personal från samhällsstödjande yrken som polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, socialtjänst och kommunens fältgrupp.

Tanken är att ungdomarna genom projektet ska få insyn och förståelse för yrkena och människorna bakom uniformen. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. En kväll i veckan, under tio veckor, får deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena prova på delar av deras arbetsuppgifter och vardag.

Ambitionen är efter avslutad MBU-kurs erbjuda ungdomarna möjlighet till fortsättning som MBU-ambassadör, där de är med och utvecklar arbetet med projektet. 


För mer information:

Stina Fager
fältassistent
Lunds kommun
Tel: 072-987 82 48
e-post: stina.fager@lund.se

2019-05-10 13:00:00