Invigning av ett nytt offentligt konstverk i Lund

Tiril Hasselknippe, Station, 2019 Tiril Hasselknippe, Station, 2019

Tid: Fredag 26/4, kl. 14.30
Plats: Klostergårdens idrottsplats, Sparbanken Arena i Lund

Välkommen att närvara vid invigningen av Lunds kommuns senaste offentliga konstverk. Konstverket heter Station och är skapat av Tiril Hasselknippe. Uppförandet är ett samarbete mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Lunds konsthallschef, Åsa Nacking, kommer att hålla invigningstal kl. 15. Konstnären Tiril Hasselknippe kommer att närvara vid invigningen

Tiril Hasselknippe (f. 1984 i Arendal, Norge) inspireras ofta av Science Fiction i sin konst. Flera av hennes senare verk har utgått från det Kaliforniska ökenlandskapet. Miljön kan ses som en fond till den amerikanska drömfabriken som ofta lånar in bilder från detta landskap till sina filmer och berättelser. 

Det nya konstverket Station utanför Arenan i Lund har hämtat sitt formspråk från den jättelika stenbumlingen Giant Rock vid Landers i Mojaveöknen. Området har sedan 1940-talet varit samlingsplats för UFO-entusiaster. Strax efter millennieskiftet klövs det stora stenblocket i två delar genom ett blixtnedslag.

Hasselknippe har skapat en komposition som består av tre divaner av betong vars former har likheter med den kluvna Giant Rock. Konstverket är en överlevnadsstation skapat för konstnärens två bästa vänner. Det står för vänskap och lugn mitt i en plats som präglas av prestation och aktivitet. Divanernas placering i hästskoformation ger möjlighet att överblicka såväl hela området som varandra. Vem som helst är välkommen in i det lilla rummet för ett intimt samtal i en offentlig miljö. 

 

För mer information:

Ulrika Liljenström
kurator offentlig konst
Lunds konsthall
tel: 046-359 4083
e-post: ulrika.liljenstrom@lund.se

2019-04-23 09:00:00