Nu stärker vi samarbetet mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn

I Lund har vi ett aktivt föreningsliv med stort engagemang. Det ger oss fantastiska förutsättningar att samverka kring frågor som är viktiga för vår stad och lundaborna. Vi hälsar press välkomna att delta under ceremonin den 25 april klockan 14:30-15:00 då en överenskommelse mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn undertecknas.

Överenskommelsen, som beslutats av kommunfullmäktige, konkretiserar hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för Lund och lundaborna.

Idén att skapa en överenskommelse kommer från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Parterna i Överenskommelsen är Lunds kommun och alla organisationer/föreningar i Lund som tillhör den idéburna sektorn.

- Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete, säger Bertil Månsson ordförande i PIL och Kerstin Karlsson ordförande i LIPS.

- Redan idag pågår det många samverkanslösningar och projekt mellan Lunds kommun och idéburen sektor. Målsättningen med Överenskommelsen är att samarbetet och samverkan ytterligare ska öka. Lunds kommun vill stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen. Vi vill uppmärksamma och synliggöra sektorns viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, säger Mats Helmfrid (M), kommunfullmäktiges ordförande i Lund.

Nu går arbetet vidare genom att en handlingsplan ska arbetas fram med utgångspunkt från de principer och åtaganden som finns i styrdokumentet Lunds Överenskommelse.

Vi hälsar massmedia varmt välkomna till ceremonin då avtalet undertecknas av Kerstin Karlsson - ordförande LIPS (Lunds Ideella föreningar Paraplyorganisation med Socialt arbete), Bertil Månsson - ordförande PIL (Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund) och Mats Helmfrid - kommunfullmäktiges ordförande.

Var? Knutsalen, Rådhuset, Stortorget 7 Lund

När? Torsdagen den 25 april klockan 14:30-15:00

Hur? Meddela gärna senast den 24 april om du kan komma till press@lund.se

För mer information vänligen kontakta:
Kerstin Karlsson, ordförande LIPS
e-post: kerstin.kka.karlsson@gmail.com, telefon: 0706-36 383

Bertil Månsson,ordförande PIL
e-post: borre45@gmail.com, telefon: 072- 228 38 69

Mats Helmfrid (M), kommunfullmäktiges ordförande
e-post: mats.helmfrid@lund.se, telefon: 046-359 45 20

2019-04-17 07:43:00