Pressinbjudan: Först i Sverige med bibliotek på alla förskolor

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Tid: 24 april kl. 09:30-11
Plats: Förskolan Forsbergs minne (Bjeredsparken 1, Lund)

Som första kommun i landet har Lunds kommun nu bibliotek på alla kommunala förskolor. Det är en Sverigeunik prestation och ger barnen en sällsynt god tillgång till böcker i kommunen, vilket stimulerar deras språkutveckling och läslust.

Med anledning av detta bjuds journalister in till en pressträff på förskolan Forsbergs minne. På träffen ges det möjlighet att träffa personal och barn för att se hur de jobbar med förskolebiblioteken och den viktiga läsningen. På plats för fotografering och intervju finns rektor, pedagoger, barn och ansvariga från folkbiblioteken.

Förskolebiblioteken är ett samarbete mellan folkbiblioteken och barn- och skolförvaltningen som ökar barnens tillgång till böcker, vilket stimulerar deras språkutveckling och läslust. Biblioteken är inte bara rum för läsning utan ett arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten. Varje förskola har en bibliotekarie från folkbiblioteken som håller löpande kontakt och som finns med som stöd i bakgrunden. Det är inte fokus på läsmiljö och böcker utan på hur man jobbar med läsning.

För mer information:
Evelina Mibesjö
kommunikatör
Folkbiblioteken i Lund
mob: 072-2013637
evelina.mibesjo@lund.se

2019-04-16 10:11:49