Satsning på ökad valfrihet för musikundervisning

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Idag öppnar anmälan till kommunens nya satsning på valfrihet inom musikundervisning. Satsningen går under namnet Musikchecken och innebär att sökande själva kan välja anordnare för sin musikundervisning.

Lunds kommun har sedan starten av den kommunala musikskolan 1944 kunnat erbjuda barn och unga, möjlighet att lära sig och utveckla sina färdigheter inom musik. Detta erbjudande har under åren växt och utvecklats. Kommunens kulturskola kan idag erbjuda ett omfattande undervisningsprogram inom såväl musik, som dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande. 

Under flera år har kommunen undersökt möjligheten att kunna auktorisera andra anordnare att ingå i kommunens musikundervisningserbjudande till barn och unga. Frågan kom till ett avslut i våras, då kommunfullmäktige fattade beslut om att införa det nya kundvalssystemet Musikchecken inför intaget till höstterminens musikundervisning.

- Det känns väldigt bra att vi äntligen får detta på plats. Jag är övertygad om att detta kommer bli ett stort lyft för musikundervisningen i kommunen. Dessutom ger fler anordnare fler barn möjlighet att lära sig att spela ett instrument, och det måste vara prioriterat, säger Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

Inledningsvis omfattar musikchecksystemet endast individuell musikundervisning och den sökande måste vara född 2011 eller 2012. Systemet innebär att den sökande själv kan välja anordnare för sin musikundervisning, utifrån ett urval av auktoriserade anordnare. Avgiften för undervisningen, 1100 kr/termin, är densamma oavsett anordnare eller instrument.

- Vi har satsat 5,5 miljoner kronor för att korta köerna till musikundervisning och avser att successivt tillföra ännu mer medel till musikchecksystemet, menar Gunnar Brådvik.

Auktoriserade anordnare inom Musikchecken är:

  • Kulturskolan
  • LIMUS Musikskola AB
  • Medborgarskolan Syd
  • Mejeriets musikskola
  • PSS Lunds Musikskola

 

För mer information:

Gunnar Brådvik
ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Lunds kommun
tel: 073-227 39 04
gunnar.bradvik@lund.se

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Lunds kommun
tel: 070-696 52 14
urban.olsson@lund.se

2019-05-06 10:15:00