Pressinbjudan: Invigning av Children´s Meeting Place

Torsdagen 11 april invigs Children’s Meeting Place. Mötesplatsen är ett träd under vilket barn kan träffa vuxna och prata om frågor som är viktiga för dem. På plats finns elever, chefer och politiker från Lunds kommun.

Välkomna på invigning.

Tid: 11 april, klockan 15.00-16.00

Plats: Parken bakom Lunds Stadsbibliotek

Under Hållbarhetsveckan inviger Lunds kommun en ny mötesplats för barn och beslutsfattare i parken bakom Lunds Stadsbibliotek. Mötesplatsen är ett initiativ av Barn– och skolförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen som arbetar tillsammans för att skapa en möjlighet för barn i alla åldrar att få sin röst hörd, både om miljön och om andra frågor. Ulrika Wiman, rektor på Lunds internationella skola (ISLK) och Kajsa Dahlström från den ideella föreningen Globträdet kommer hålla i invigningen.

- Barn är kloka och tänker ofta mycket och stort på frågor som vi vuxna inte alltid ger dem utrymme att diskutera. Vi måste vara förebilder och ta med barnen i diskussioner för att demokratin ska ses som något värdefullt och något som vi vill hålla fast vid, säger Ulrika Wiman, rektor på ISLK, Lunds internationella skola.

- Barn är viktiga aktörer i miljö- och klimatarbetet och vi behöver ta tillvara barnens kompetens och drivkraft. Genom att skapa en mötesplats där barn och vuxna kan träffas och prata på barns villkor skapar vi förutsättningar för lärande för en hållbar utveckling, säger Mira Norrsell, miljösamordnare i Lunds kommun.

2001 fick Globträdet uppdraget av FN att etablera och driva en mötesplats på FN-området i Nairobi där barn och världens beslutsfattare samtalar om det som är viktigt för barn. Det är där Moderträdet för alla Children’s meeting places finns. Idag finns flera Children’s meeting places under andra träd i svenska städer och i världen.

http://globetree.info/barnens-motesplats/

Kontakt

Mira Norrsell, miljösamordnare, Lunds kommun
E-post: mira.norrsell@lund.se
Telefon: 0734 - 48 58 78

2019-04-08 09:51:34