Klimatpolitiska rådets första rapport överlämnad till kommunstyrelsen i Lund

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande tar emot klimatpolitiska rådets första rapport från Lena Neij och Roger Hildingsson. Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande tar emot klimatpolitiska rådets första rapport från Lena Neij och Roger Hildingsson.

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt oberoende klimatpolitiskt råd med tvärvetenskaplig kompetens. Onsdagen den 3 april överlämnades den första rapporten till kommunstyrelsen.

Rådets uppdrag är att i en årlig rapport granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål.

- I vår första rapport säger vi på att kommunen är på god väg att nå flera av de mål som tagits för 2020 men att det kommer att vara en betydligt större utmaning att nå målen för 2030 och 2050, säger rådets ordförande professor Lena Neij som, tillsammans med vice ordförande Roger Hildingsson, överlämnade rapporten till kommunstyrelsen.

Rådet består av ytterligare sex experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och är det första i sitt slag bland svenska kommun.

I samband med Lunds hållbarhetsvecka arrangeras ett seminarium där det klimatpolitiska rådet presenterar rapporten för allmänheten. Vid seminariet medverkar Fredrik Ljunghill, kommunalråd (M) och vice ordförande i kommunstyrelsen samt Anders Almgren, oppositionsråd (S). Eventet hålls i Magle Konserthus den 10 april kl 18-20 och är öppet, ingen föranmälan behövs.

Hela rapporten finns att läsa här: www.lund.se/klimatradet

För mer information kontakta gärna Lunds kommuns klimatpolitiska råd:
Lena Neij, professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
Tel: 046 22 20 222/0734-368852, lena.neij@iiiee.lu.se

Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitetTel: 046 22 24 762/0706-931571, roger.hildingsson@svet.lu.se

2019-04-03 14:20:38