Pressinbjudan: Så ska samarbetet mellan Lunds kommun och Lunds universitet stärkas

Universitetshuset i Lund. Universitetshuset i Lund.

Nu ska ett nytt samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet undertecknas. Vi hälsar press välkomna att delta under ceremonin i Rådhuset den 8 april klockan 12.

Det nya avtalet tydliggör och konkretiserar organisationernas gemensamma ansvar att säkerställa Lund som ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Samarbetet mellan Lunds universitet och Lunds kommun formaliserades genom ett samverkansavtal 2014.

- Det är viktigt att Lunds konkurrenskraft är fortsatt stark och att vi tar tillvara all den kompetens och kunskap som finns inom vår kommun. Ett nära samarbete med universitetet är avgörande för att Lund ska bli en ännu starkare regional motor där fler arbetstillfällen skapas genom forskning och nya företag som har sin grogrund i universitet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

I och med att det nya avtalet undertecknas, tydliggörs det gemensamma ansvaret som kommunen och universitet tillsammans har för att driva utvecklingen framåt.

- Lunds universitet har en stark dragningskraft som lockar studenter, forskare och experter till regionen. För att vi ska attrahera och behålla kompetensen i regionen är det nära samarbetet med Lunds kommun avgörande, särskilt när det kommer till infrastruktur, bostäder och skolor, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Vi hälsar massmedia varmt välkomna till ceremonin då avtalet undertecknas av Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet och kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg.

Var? Knutsalen, Rådhuset, Stortorget 7 Lund

När? Måndagen den 8 april klockan 12:00-12:30

Hur? Meddela gärna senast den 7 april om du kan komma till press@lund.se

För mer information vänligen kontakta:

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, e-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 046-359 52 27

Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, e-post: torbjorn.von_schantz@rektor.lu.se, telefon: 046-222 70 01

2019-03-26 07:00:00