Pressinbjudan: Invigning av framtidens mötesplats för seniorer

Katarina Hammar är aktivitetssamordnare på den nya träffpunkten för seniorer. Katarina Hammar är aktivitetssamordnare på den nya träffpunkten för seniorer.

Fredagen den 15 januari inviger vi Träffpunkt Arkivgatan i Lund. Den nybyggda träffpunkten är en mötesplats för samvaro och delaktighet för seniorer. Genom digitalisering och engagemang möjliggörs en trygg framtid för kommunens äldre.

Träffpunkt Arkivgatan är en viktig del av utvecklingssatsningen för att anpassa mötesplatserna efter besökarnas behov.

– Med IT-café och VR-rum i huset får besökarna hjälp med att hantera den digitala världen och överbrygga kunskapsklyftor. Volontärförmedlingen kommer också att finnas här så att seniorer och engagerade kommuninvånare får en fantastisk miljö att mötas, säger Emma Borrie, enhetschef för seniorverksamheten, Lunds kommun.

Invigningen inleds av kommunalråd Inga-Kerstin Eriksson. Passa därefter på att se utställningen om vård- och omsorgsförvaltningens olika digitaliseringsinsatser i det framtida virtual reality- rummet.

När? 15 februari klockan 14.00 - 16. 00

Var? Arkivgatan 7C, Lund

Fakta om Träffpunkterna i Lunds kommun

Träffpunkter är en viktig del av det förebyggande arbetet och ger seniorer (65 år och äldre) i Lunds kommun möjlighet till god stimulans i vardagen. Verksamheten bidrar till att seniorer bibehåller sin självständighet. De motverkar ensamhet och isolering samt fördröjer behovet av vård- och omsorgsinsatser.

För mer information kontakta gärna:

Katarina Hammar, aktivitetssamordnare Träffpunkt Arkivgatan, telefon: 046- 359 49 41.

2019-02-12 09:21:23