Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Lunds publiceras på denna sida.

2020-12-04

Lägesbild fredagen den 4 december med anledning av arbetet med covid-19

​Servicevärdar finns på plats i Saluhallen under julhandeln och från och med måndag går kommunens gymnasieskolor helt över till distansstudier. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-02

Lägesbild onsdag den 2 december med anledning av arbetet med covid-19

Ny rekommendation gällande yngre barn i familjer med covid-19, cityvärdar bistår för en trygg julhandel och smittspridningen fortsätter att öka inom vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-30

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan

I dag, den 30 november, skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Kommunen förordar centrala stationslägen och visar på att det gynnar utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt bäst.

2020-11-27

​Lägesbild fredag den 27 november med anledning av arbetet med covid-19

Ökad smitta inom vård- och omsorgs verksamheter, parkeringsvakter sätts in i Skrylle och över 110 företag har redan anslutit sig till kommunens personalbonus. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-24

Lägesbild tisdag den 24 november med anledning av arbetet med covid-19

Vårens prao ställs in, nu öppnar anmälan för företag som vill anmäla sig till personalbonusen och de första tillsynerna sedan alkoholförbudet efter 22 gjorda i Lund. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-23

Veberöd om 20 år?

Ett nytt förslag på fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd ska ut på samråd. Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Bostadsutbudet breddas och placeras nära busshållplatser inom tätortsgränsen. Ambitionen är att Veberöd ska utvecklas och samtidigt ha kvar sin identitet och sina kärnvärden.

2020-11-23

Innerstaden får en ny entré i söder

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. En ny detaljplan visar hur bostäder, kafé, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden. Från den 7 december kan Lundaborna bidra med sin kunskap om området och lämna synpunkter på planförslaget.

2020-11-20

Hon får Lunds kulturpris 2020

Varje år delar Lunds kommun ut ”Lunds kulturpris” till den kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. Prissumman är 15 000 kr. Vid dagens sammanträde i kultur- och fritidsnämnden beslutade nämnden att årets pris skulle tilldelas Dalbys meste körledare Anita Andersson.

2020-11-20

Så påverkas Lunds kommuns verksamheter av nya restriktioner

​Från den 24 november blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare, enligt ett beslut från regeringen. Lunds kommuns verksamheter påverkas på olika sätt av de nya restriktionerna, där en del anpassas medan andra ställs in.

2020-11-19

Pressinbjudan: Så ställer Lunds kommunala gymnasieskolor om

​I onsdags gav regeringen besked om att gymnasieskolorna får möjlighet att kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning på grund av trängsel i skolornas lokaler. På fredag presenteras hur Lunds kommuns gymnasieskolor kommer att ställa om.

2020-11-19

Lunds kommun presenterar ett tredje åtgärdspaket till Lunds näringsliv

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, föreslås nu ett tredje åtgärdspaket riktat till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- restaurangnäring, elitidrott, kultur och kreativa näringar och eventbranschen.

2020-11-18

Lägesbild onsdag den 18 november med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna planerar för en omställning, spårvägsinvigningen blir digital och ett nytt åtgärdspaket till Lunds näringsliv planeras. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-18

Lunds konsthall presenterar utställningen Vilande mängd

I utställningen Vilande mängd deltar konstnärer som bor och verkar i vår omedelbara närmiljö. I sammansättningen ingår även konstnärer som inte är bosatta i regionen men som har god kännedom om den lokala situatione. Deltagande konstnärer: Dave Hullfish Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline Mårtensson, Åsa Norberg & Jennie Sundén.

2020-11-13

Lägesbild fredag den 13 november med anledning av arbetet med covid-19

​Kommunfullmäktige hålls digitalt, programsläpp av årets Vinterlund och medarbetares berättelser om coronapandemin delas. Det är några av frågorna som lyfts under fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-13

Storslam för Lund i Lilla Ekomatsligan

​Byskolan i Södra Sandby är återigen bäst i Sverige på ekologiska livsmedel – tätt följd i Lilla Ekomatsligan av 34 andra skolor och förskolor i Lunds kommun!

2020-11-06

​Lägesbild fredag den 6 november med anledning av arbetet med covid-19

Isbana på Stortorget planeras som en del av Vinterlunds program och kommunens frivilligkraft fortsätter att spela en viktig roll under pandemin. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-06

Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde

​Nationella Biosfärkommittén meddelade torsdagen den 5 november att man beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.

2020-11-04

Lägesbild onsdag den 4 november med anledning av arbetet med covid-19

​Skärpta regler på serveringsställen följs upp av miljöförvaltningen, badkorten på Högevall förlängs och förebyggande åtgärder i matsalarna på kommunens gymnasieskolor. Det är ett par av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-02

​Lägesbild måndag den 2 november med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna håller öppet, åtgärder på kommunens bibliotek och fortsatt låg smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är ett par av frågorna som lyfts på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-30

Lägesbild fredag den 30 oktober med anledning av arbetet med covid-19

​Idrottsföreningar uppmanas att vidta fler åtgärder, öppna förskolor stänger tillfälligt och miljöförvaltningens inspektioner fortsätter. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-29

​Lägesbild torsdag den 29 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens medborgarkontakt koncentreras, kvällens kommunfullmäktige corona-anpassas och skolor och förskolor håller fortsatt öppet. Det är några av frågorna som hanterades under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-29

Ny app och digital fallprevention ska få lundaborna i bättre balans

Vi är många som just nu behöver hålla oss hemma, vilket gör det viktigare än någonsin att digitala lösningar blir lättillgängliga för fler. Lunds kommun tar digitala krafttag för att minska fallolyckorna bland Lunds äldre. Vecka 45 bjuds seniorer, och andra intresserade, på digitala föreläsningar och träningstips för att förebygga fallolyckor. Samtidigt lanserar Lunds kommun en app med gratis och

2020-10-28

Så anpassas verksamheterna i Lunds kommun efter skärpta allmänna råd

​Lunds kommun arbetar intensivt för att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 på en rad olika sätt. En del verksamheter anpassas, andra ställs in.

2020-10-21

​Lägesbild onsdag den 21 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Anpassningar för att minska smittspridningen under höstlovet, digitala alternativ för gymnasieinformation och fortsatta uppmaningar om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-16

Spaden i marken för Brunnshögs andra etapp

I dag ägde en milstolpe för färdigställandet av Brunnshög rum – då togs det första spadtaget för stadsdelens andra utbyggnadsetapp: centrala Brunnshög. Etappområdet är – precis som namnet antyder – stadsdelens mitt och nav. Här, i direkt anslutning till spårvägshållplatsen Brunnshögstorget, kommer bl a stadsdelens stora torg med samma namn, en stor matbutik och ett 35 våningar högt hus att finnas.

2020-10-16

Ramarna satta för mötesforum väster om stationen

​Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om inriktningen för mötesanläggning som planeras precis väster om Lunds centralstation. I beslutet betonas att platsen ska planeras med stor hänsyn till mötet med Klosterkyrkan och medeltida stadskärnan och att det behöver utredas ytterligare hur tingsrättens äldre del kan integreras med den nya byggnaden.

2020-10-15

Mårthen Mirza blir ny kulturchef i Lund

Nu är det bestämt vem som blir Lunds kommuns nya kulturchef. Mårthen Mirza tillträder tjänsten i januari nästa år

2020-10-14

Lunds kommun startar ny upphandling för färdtjänsten

Lunds kommun har tagit beslut om att förlänga det nuvarande färdtjänstavtalet till och med 30 september 2021 och att genomföra en upphandling med avsikt att teckna ett nytt avtal som gäller från och med 1 oktober 2021.

2020-10-07

​Lund ansöker om att få ett EU-kontor

Lunds kommun vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför beslutade kommunstyrelsen idag om att Lund ska ansöka om att bli värd för ett så kallat ”Europa Direkt”-kontor.

2020-10-07

​Lägesbild onsdag den 7 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Ett anpassat Litteralund, en annorlunda skördefest och uppskattade besök med tydliga anvisningar på äldreboenden. Det är några av frågorna som hanterats inom ramen för Lunds kommuns arbete med covid-19 den här veckan.

2020-09-25

Nytt samarbetsprojekt för skånska kulturskolor

​I början av nästa år startar projektet ”Regional kulturskola Skåne” med stöd av medel från Kulturrådet. Projektet innebär att 25 skånska musik- och kulturskolor ska utveckla närmare samarbete och samordnas från Lund.

2020-09-17

Loppisen på Södra Esplanaden stängs tills vidare

Loppisen på Södra Esplanaden stängs med omedelbar verkan efter beslut från Polisen utifrån gällande regeringsbeslut för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

2020-09-15

Lunds kommun bäst på hållbara transporter igen!

Lund vinner ännu en gång priset som bästa kommun på hållbara transporter i kommunrankningen SHIFT.

2020-09-10

Kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun genomförd

​För att öka kunskapen om och stärka kommunens arbete med hedersproblematik har Lunds kommun genomfört en kartläggning av hedersproblematiken inom kommunen. Kartläggningen visar att verksamheter är engagerade och att förväntningarna på det fortsatta arbetet är höga. Problem och utmaningar är synliggjorda, samtidigt som önskemål och behov är tydliga och samstämmiga.

2020-09-03

Pressinbjudan: Höje å Vattenråd tar med politiker på exkursion 8 september

Höje å vattenråd bjuder in kommunstyrelserna i sina fyra medlemskommuner tillsammans med media till en exkursion i Höje å avrinningsområde tisdag den 8 september 2020.

2020-08-31

Lund läser Timbuktu i höst

I dag offentliggjorde Folkbiblioteken i Lund att det är boken ”En droppe midnatt” av Jason Timbuktu Diakité som spelar huvudrollen i höstens stora läshändelse – Lund läser.

2020-08-26

Pressinbjudan: Hemlig bok till bokcirkel avslöjas

I nästa väcka offentliggör Folkbiblioteken i Lund vilken bok som spelar huvudrollen i höstens stora läshändelse – Lund läser. Press och allmänhet är välkomna att delta vid offentliggörandet på Stadsbiblioteket i Lund. Gratis exemplar av boken delas ut till besökare och höstens program presenteras.

2020-08-26

Svävande utopier på Lunds konsthall

"Svävande utopier" presenterar olika uppblåsbara uttrycksformer i Lunds konsthall och dessutom en intervention i stadsrummet. Utställningen för samman historiska och samtida verk och visar hur uppblåsbara föremål kan användas av både konstnärer och aktivister. Formlösa materialsjok förvandlas på ett ögonblick till voluminös rumslig närvaro.

2020-08-25

Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

​I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Ny statistik visar att utsläppen hade minskat 50 procent redan år 2018.

2020-08-20

Ny framtid för centrum i Genarp

Centrum i Genarp kan få 120 nya bostäder och ett torg omringat av butiker och caféer. Byggnadsnämnden beslutade idag om samråd för planprogrammet som visar hur Genarp kan utvecklas. De synpunkter som framkom under Fokus Genarp har legat till grund för planeringen och nu presenteras ett förslag på utveckling av Genarps Centrum.

2020-08-20

Storsatsning av kommunen, Finsam och ESF för att få fler Lundabor självförsörjande

Med start i höst görs en storsatsning i Lund på att ge riktade stödinsatser till de Lundabor som står längst från arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna hitta, få och behålla ett arbete. Totalt satsas 20 miljoner kronor under två år. Projektet drivs och finansieras av Finsam i Lund och Europeiska socialfonden (ESF).

2020-07-15

​Lägesbild onsdag den 15 juli med anledning av arbetet med covid-19

Så går det hittills med årets upplaga av Sommarlund, stabil sommar inom vård och omsorg och ett varmt tack till alla som stöttar. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-09

Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

Den 13 juli läggs en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund. Asfalten är fem gånger mjukare än vanlig asfalt och nu ska Lunds kommun i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE, Peab Asfalt och återvinningsföretaget Massbalans, testa den på en 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen. Lund är först i världen med att testa asfalten på en trafikerad cykelväg.

2020-07-08

Lägesbild onsdag den 8 juli med anledning av arbetet med covid-19

Nytt stödmaterial till restauranger, vikarier introduceras på ett nytt sätt och en påminnelse om att vi tillsammans behöver hjälpas åt att hålla avstånd. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-07-01

Lägesbild onsdag den 1 juli med anledning av arbetet med covid-19

​Tiderna för ensamåkning med färdtjänst utökas under sommaren, information till vårdnadshavare om sommarens risker och fortsatt låg smittspridning inom kommunens vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-24

​Lägesbild onsdag den 24 juni med anledning av arbetet med covid-19

Låg smittspridning på kommunens särskilda boenden, ny prognos för årsresultatet påverkas av coronapandemin och fortsatt fokus på att minimera smittoriskerna under sommaren. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-23

Nya bostäder mellan LTH och Ideon

​Två nya bostadskvarter med ett diagonalt stråk som kopplar universitetet till verksamheterna på Ideon. Ca 23000 m2 BTA ger bostäder till 650 studenter och forskare. Byggnadsnämnden beslutade att skicka ut detaljplanen på samråd. ​– Det är glädjande med fler bostäder. Här föreslår vi dessutom flera olika boendeformer vilket vi tror tilltalar studenterna, säger Klas Svanberg (M), nämndsordförande.

2020-06-23

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

​130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund. Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden att planförslaget för kvarteret är redo för samråd.

2020-06-23

Kulturchef lämnar för nytt jobb

Lunds kommuns kulturchef Annika Eklund slutar i höst. Istället ska hon bli kulturdirektör i Region Uppsala. ​I höst gör kulturchef Annika Eklund sin sista dag i kommunen. Efter tre och ett halvt år har hon valt att avsluta sitt uppdrag och gå vidare till tjänsten som kulturdirektör i Region Uppsala.

2020-06-12

Lunds miljöarbete i topp

​Lunds kommuns miljöarbete rankas som bäst i Sverige. Det visar tidningens Fokus genomgång av Sveriges 290 kommuner.

2020-06-12

Lägesbild fredag den 12 juni med anledning av arbetet med covid-19

​Kulturnatten anpassas i år och samarbete mellan kommun och region i fokus för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-12

Kommunen möjliggör fortsatt verksamhet för Kulturnatten

Den 19 september anordnar Lunds kommun Kulturnatten i Lund. Det är ett årligt återkommande arrangemang då Lunds fria kulturliv får visa upp sin kreativitet och skaparglädje runt om i staden. Men i år blir det ett annorlunda upplägg.

2020-06-11

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2020

​Engagemang för miljön i Rögleskogen och mångsidigt arbetet med hållbart jordbruk i Värpinge uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2020. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden delas mellan en engagerad miljösamordnare och gymnasieskolan Spykens hållbarhetsarbete.

2020-06-10

​Lägesbild onsdag den 10 juni med anledning av arbetet med covid-19

Visir införs för att ytterligare minska smittspridning inom hemvården och så förbereder sig Lund Tourist Center, som är en del av Visit Lund AB, på anpassningar i sommar. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-06-09

​Lunds största bokcirkel startar i höst

I höst arrangerar folkbiblioteken i Lund sin stora bokcirkel Lund Läser. I fyra år har allmänheten fått vänta på det stora avslöjandet, men den 31 augusti blir det äntligen offentligt vilken bok som tusentals människor kommer att läsa i höst.

2020-06-08

Lägesbild måndag den 8 juni med anledning av arbetet med covid-19

​Anpassat studentutspring när utsparksveckan nu börjar och information om att Lundasupport håller öppet hela sommaren. Det är några av frågorna som lyfts på måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-1