Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Lunds publiceras på denna sida.

2021-02-26

Lägesbild fredagen den 26 februari med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens alla bibliotek erbjuder ”take away” utomhus, begränsade öppettider för serveringsställen och Kulturskolan fortsätter sin distansundervisning. Om detta berättar vi i dagens lägesbild med anledning av Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-24

Värstascenario. Fyra konstnärer från Grönland

Värstascenario. Fyra konstnärer från Grönland Pia Arke, Julie Edel Hardenberg, Elisabeth Heilmann Blind, Jessie Kleemann Lunds konsthall 6 mars – 30 maj 2021 Pressvisning på Lunds konsthall fredag 5 mars kl 12.

2021-02-22

Så mycket ökade Lunds befolkning år 2020

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Kommunens befolkning passerade 125 000 invånare under 2020. Vid årsskiftet var befolkningen 125 941 personer.

2021-02-19

Lägesbild fredagen den 19 februari med anledning av arbetet med covid-19

Bedömningar för hur undervisning kan bedrivas på ett smittsäkert sätt görs regelbundet i Lunds kommun. Det innebär olika anpassningar och lösningar för exempelvis modersmålsundervisningen och Kulturskolan. Om detta berättar vi i dagens lägesbild med anledning av Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-11

175 nya bostäder i Genarp

Genarp kan få 175 nya bostäder och en ny park. Under våren kan Genarpsborna tycka till om detaljplanen som visar hur Genarp kan växa i nordväst, det har nu byggnadsnämnden beslutat.

2021-02-05

Lägesbild fredag den 5 februari med anledning av arbetet med covid-19

Unga födda 2002 och senare får tillgång till kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, förbudet mot alkoholservering efter 20 förlängs och vinteraktiviteter planeras i kommunen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-01

Arbetsmiljöverket häver skyddsstoppet på Polhemskolan

I fredags utfärdades ett så kallat skyddsstopp på gymnasieskolan Polhem. Anledningen var att Lärarnas Riksförbunds skyddsombud menar att arbetsgivaren inte kan garantera att avstånd hålls i lokalerna. Nu har Arbetsmiljöverket prövat skyddsstoppet och kommit fram till att det hävs utan krav på vidare åtgärder.

2021-01-29

Fortsatt fokus på trygghet i kommunens östra delar

Medborgarlöftet om en trygg och säker kommun med fokus på de östra kommundelarna fortsätter. På grund av pandemin har polisen och kommunen nu valt att förlänga förra årets medborgarlöfte fram till och med den 30 juni 2021.

2021-01-28

Årskurs 7 och 8 fortsätter med fjärrundervisning

Eleverna i årskurs sju och åtta kommer fortsatt ges fjärrundervisning fram till den 19 februari, för att sedan succesivt återgå till närundervisning. Det beslutade barn- och skolnämndens presidium i dag som en följd av Smittskydd Skånes rekommendation om en successiv återgång till närundervisning för Skånes högstadieskolor. Beslutet innebär att årskurs nio återgår till närundervisning den 1 feb.

2021-01-28

De får Lunds kommuns integrationspris 2020

Med nya kunskaper och insikter möter de barn och föräldrar med olika bakgrunder på ett inkluderande sätt i förskolan. Lunds kommuns integrationspris år 2020 tilldelas de förskolor i kommunen som jobbar med modellen Bygga Broar – med barn och unga i centrum.

2021-01-27

Lägesbild onsdag den 27 januari med anledning av arbetet med covid-19

Skollunch för de elever som studerar på distans fortsätter att erbjudas, 370 trängselkontroller har hittills genomförts och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med vaccinationer för både personal och brukare enligt plan. Det är några av frågorna som hanterades på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-25

Lägesbild måndag den 25 januari med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens bibliotek håller med vissa undantag fortsatt stängt och fritidsgårdarna öppnar upp för barn och unga födda 2005 eller senare. Det är några av frågorna som diskuterats på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-22

Lunds gymnasieskolor kombinerar när- och distansundervisning från och med den 30 januari

Gymnasieskolorna i Lunds kommun ska kombinera närundervisning med distansundervisning från den 30 januari fram till och med den 1 april. Det beslutade utbildningsnämnden i dag.

2021-01-22

Kommunens idrottsanläggningar öppnar för barn och unga igen

Högevallsbadet och idrottshallar öppnar upp för föreningsverksamhet med barn och unga födda 2005 och senare. Efter regeringsbeskedet igår fattade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun beslut om att öppna upp idrottsanläggningarna från och med måndag. Verksamheterna håller dock fortsatt stängt för allmänheten.

2021-01-21

Fjärrundervisning i högstadiet en vecka till - successiv återgång förbereds

Barn och skolnämndens presidium har idag beslutat att fjärrundervisningen i Lunds kommunala högstadieskolor ska fortsätta under nästa vecka. Under tiden ska planering göras för att successivt kunna återgå till undervisning på plats med start för årskurs 9 1 februari.

2021-01-21

Kommunen storsatsar på arbetsmarknadsinsatser för att få fler lundabor i arbete

Antalet personer med försörjningsstöd ökar i Lunds kommun. För att bryta denna trend gör kommunen nu en kraftfull satsning för att ge stöd till att fler lundabor får ett arbete eller utbildning så att de kan bli självförsörjande. Detta beslutade socialnämnden på onsdagens möte. Målet är att under 2021 kunna erbjuda minst 200 anställningar med stöd inom kommunens förvaltningar.

2021-01-20

2020 gav Lunds kommuns destinationsbolag både utmaningar och nytt cityläge

​Lund Tourist Center och Biljettbyrån fortsätter sin digitala serviceresa på det nya året. Från och med februari drivs arbetet från en ny adress när bolaget Visit Lund AB får nya lokaler på Bytaregatan. – Under pandemin har vi inte kunnat hålla vår fysiska turist- och biljettservice igång, utan fått fokusera på våra digitala kanaler och att möta målgruppen där. Det gäller att se och ta tillvara

2021-01-14

Utvärdering visar att socialpsykiatrin i Lund får höga betyg av brukarna

​Nästan alla lundabor som har en psykisk funktionsnedsättning och får stöd inom socialpsykiatrin i Lund upplever att de får ett bra stöd i sin återhämtning. Allra högst betyg får relationen till personalen. Det visar en färsk undersökning. I dagsläget har cirka 450 lundabor stöd inom socialpsykiatrin i Lund.

2021-01-13

Lägesbild onsdag den 13 januari med anledning av arbetet med covid-19

​Matlådor till gymnasie- och högstadieelever, vaccineringen inom vård- och omsorg är i full gång och ytterligare begränsningar i Saluhallen införs. Det är några av onsdagens frågor inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-04

Lägesbild måndag den 4 januari med anledning av arbetet med covid-19

​Stadsbiblioteket öppnar delvis igen, nu inleds vaccinationerna i Lunds kommun och maxantal besökare införs på Kristallen. Det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-22

Lund bland de bästa på service

​Lunds kommun klättrar tio placeringar till plats 7 av 106 deltagande kommuner i årets servicemätning. I undersökningen jämförs servicenivån bland svenska kommuner via telefon och e-post.

2020-12-21

Nöjda invånare i Lund

​Lundaborna är fortsatt nöjda med Lunds kommun som plats att bo och leva i. Det visar resultat från Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning som genomförts under hösten.

2020-12-15

​Lägesbild tisdag den 15 december med anledning av arbetet med covid-19

Tre dagars distansundervisning för sexorna på Vårfruskolan och Apelskolan, pressinbjudan om nuläget och uppmaning om att ta digital kontakt med kommunens verksamheter. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-15

Så tryggt upplevs Lunds kommun 2020

​Lunds kommuninvånare känner sig fortsatt trygga. Det visar resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning. Runt 2200 kommuninvånare i Lund svarade på årets undersökning. I år, 2020, visade det totala problemindexet 1,63 på en skala där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”.

2020-12-11

​Fjärrundervisning på två kommunala grundskolor från och med måndag

Årskurs 7-9 på Nyvångskolan i Dalby och Fäladsgården i Lund övergår från och med måndag till fjärrundervisning. Det beslutade barn- och skolnämndens presidium i samråd med skolledningen idag. – Det är ett allvarligt läge, säger Mia Honeth (L) ordförande i barn- och skolnämnden.

2020-12-10

​Västerbros första bostadskvarter tar form

Det första bostadskvarteret för Västerbro är klart för samråd. Ett av Lunds äldsta verksamhetsområden ska omvandlas och i hörnet Kobjersvägen-Öresundsvägen planeras ett nytt bostadskvarter som får cirka 210 bostäder och inslag av verksamhet i bottenplanet. De nya husen kan få mellan 4 och 7 våningar och ska ha ett varierat taklandskap.

2020-12-10

Förslag på justerade avgifter för bygglov

Lunds byggnadsnämnd har godkänt ett förslag på ny taxa för bygglovsärenden, förslaget kan nu gå vidare till kommunfullmäktige. Tanken är att den nya taxan ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov och göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

2020-12-10

​Innovativt bolag får Lunds kommuns näringslivspris år 2020

Nu är det klart vem som är årets pristagare av Lunds kommuns näringslivspris. Asept International AB mottog i dag det nyinrättade priset.

2020-12-04

Lägesbild fredagen den 4 december med anledning av arbetet med covid-19

​Servicevärdar finns på plats i Saluhallen under julhandeln och från och med måndag går kommunens gymnasieskolor helt över till distansstudier. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-12-02

Lägesbild onsdag den 2 december med anledning av arbetet med covid-19

Ny rekommendation gällande yngre barn i familjer med covid-19, cityvärdar bistår för en trygg julhandel och smittspridningen fortsätter att öka inom vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-30

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan

I dag, den 30 november, skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Kommunen förordar centrala stationslägen och visar på att det gynnar utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt bäst.

2020-11-27

​Lägesbild fredag den 27 november med anledning av arbetet med covid-19

Ökad smitta inom vård- och omsorgs verksamheter, parkeringsvakter sätts in i Skrylle och över 110 företag har redan anslutit sig till kommunens personalbonus. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-24

Lägesbild tisdag den 24 november med anledning av arbetet med covid-19

Vårens prao ställs in, nu öppnar anmälan för företag som vill anmäla sig till personalbonusen och de första tillsynerna sedan alkoholförbudet efter 22 gjorda i Lund. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-23

Veberöd om 20 år?

Ett nytt förslag på fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd ska ut på samråd. Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Bostadsutbudet breddas och placeras nära busshållplatser inom tätortsgränsen. Ambitionen är att Veberöd ska utvecklas och samtidigt ha kvar sin identitet och sina kärnvärden.

2020-11-23

Innerstaden får en ny entré i söder

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. En ny detaljplan visar hur bostäder, kafé, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden. Från den 7 december kan Lundaborna bidra med sin kunskap om området och lämna synpunkter på planförslaget.

2020-11-20

Hon får Lunds kulturpris 2020

Varje år delar Lunds kommun ut ”Lunds kulturpris” till den kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. Prissumman är 15 000 kr. Vid dagens sammanträde i kultur- och fritidsnämnden beslutade nämnden att årets pris skulle tilldelas Dalbys meste körledare Anita Andersson.

2020-11-20

Så påverkas Lunds kommuns verksamheter av nya restriktioner

​Från den 24 november blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare, enligt ett beslut från regeringen. Lunds kommuns verksamheter påverkas på olika sätt av de nya restriktionerna, där en del anpassas medan andra ställs in.

2020-11-19

Pressinbjudan: Så ställer Lunds kommunala gymnasieskolor om

​I onsdags gav regeringen besked om att gymnasieskolorna får möjlighet att kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning på grund av trängsel i skolornas lokaler. På fredag presenteras hur Lunds kommuns gymnasieskolor kommer att ställa om.

2020-11-19

Lunds kommun presenterar ett tredje åtgärdspaket till Lunds näringsliv

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, föreslås nu ett tredje åtgärdspaket riktat till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- restaurangnäring, elitidrott, kultur och kreativa näringar och eventbranschen.

2020-11-18

Lägesbild onsdag den 18 november med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna planerar för en omställning, spårvägsinvigningen blir digital och ett nytt åtgärdspaket till Lunds näringsliv planeras. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-18

Lunds konsthall presenterar utställningen Vilande mängd

I utställningen Vilande mängd deltar konstnärer som bor och verkar i vår omedelbara närmiljö. I sammansättningen ingår även konstnärer som inte är bosatta i regionen men som har god kännedom om den lokala situatione. Deltagande konstnärer: Dave Hullfish Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline Mårtensson, Åsa Norberg & Jennie Sundén.

2020-11-13

Lägesbild fredag den 13 november med anledning av arbetet med covid-19

​Kommunfullmäktige hålls digitalt, programsläpp av årets Vinterlund och medarbetares berättelser om coronapandemin delas. Det är några av frågorna som lyfts under fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-13

Storslam för Lund i Lilla Ekomatsligan

​Byskolan i Södra Sandby är återigen bäst i Sverige på ekologiska livsmedel – tätt följd i Lilla Ekomatsligan av 34 andra skolor och förskolor i Lunds kommun!

2020-11-06

​Lägesbild fredag den 6 november med anledning av arbetet med covid-19

Isbana på Stortorget planeras som en del av Vinterlunds program och kommunens frivilligkraft fortsätter att spela en viktig roll under pandemin. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-06

Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde

​Nationella Biosfärkommittén meddelade torsdagen den 5 november att man beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.

2020-11-04

Lägesbild onsdag den 4 november med anledning av arbetet med covid-19

​Skärpta regler på serveringsställen följs upp av miljöförvaltningen, badkorten på Högevall förlängs och förebyggande åtgärder i matsalarna på kommunens gymnasieskolor. Det är ett par av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-11-02

​Lägesbild måndag den 2 november med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna håller öppet, åtgärder på kommunens bibliotek och fortsatt låg smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är ett par av frågorna som lyfts på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-30

Lägesbild fredag den 30 oktober med anledning av arbetet med covid-19

​Idrottsföreningar uppmanas att vidta fler åtgärder, öppna förskolor stänger tillfälligt och miljöförvaltningens inspektioner fortsätter. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-29

​Lägesbild torsdag den 29 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens medborgarkontakt koncentreras, kvällens kommunfullmäktige corona-anpassas och skolor och förskolor håller fortsatt öppet. Det är några av frågorna som hanterades under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-29

Ny app och digital fallprevention ska få lundaborna i bättre balans

Vi är många som just nu behöver hålla oss hemma, vilket gör det viktigare än någonsin att digitala lösningar blir lättillgängliga för fler. Lunds kommun tar digitala krafttag för att minska fallolyckorna bland Lunds äldre. Vecka 45 bjuds seniorer, och andra intresserade, på digitala föreläsningar och träningstips för att förebygga fallolyckor. Samtidigt lanserar Lunds kommun en app med gratis och

2020-10-28

Så anpassas verksamheterna i Lunds kommun efter skärpta allmänna råd

​Lunds kommun arbetar intensivt för att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 på en rad olika sätt. En del verksamheter anpassas, andra ställs in.

2020-10-21

​Lägesbild onsdag den 21 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Anpassningar för att minska smittspridningen under höstlovet, digitala alternativ för gymnasieinformation och fortsatta uppmaningar om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-10-16

Spaden i marken för Brunnshögs andra etapp

I dag ägde en milstolpe för färdigställandet av Brunnshög rum – då togs det första spadtaget för stadsdelens andra utbyggnadsetapp: centrala Brunnshög. Etappområdet är – precis som namnet antyder – stadsdelens mitt och nav. Här, i direkt anslutning till spårvägshållplatsen Brunnshögstorget, kommer bl a stadsdelens stora torg med samma namn, en stor matbutik och ett 35 våningar högt hus att finnas.

2020-10-16

Ramarna satta för mötesforum väster om stationen

​Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om inriktningen för mötesanläggning som planeras precis väster om Lunds centralstation. I beslutet betonas att platsen ska planeras med stor hänsyn till mötet med Klosterkyrkan och medeltida stadskärnan och att det behöver utredas ytterligare hur tingsrättens äldre del kan integreras med den nya byggnaden.

2020-10-15

Mårthen Mirza blir ny kulturchef i Lund

Nu är det bestämt vem som blir Lunds kommuns nya kulturchef. Mårthen Mirza tillträder tjänsten i januari nästa år

2020-10-14

Lunds kommun startar ny upphandling för färdtjänsten

Lunds kommun har tagit beslut om att förlänga det nuvarande färdtjänstavtalet till och med 30 september 2021 och att genomföra en upphandling med avsikt att teckna ett nytt avtal som gäller från och med 1 oktober 2021.

2020-10-07

​Lund ansöker om att få ett EU-kontor

Lunds kommun vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför beslutade kommunstyrelsen idag om att Lund ska ansöka om att bli värd för ett så kallat ”Europa Direkt”-kontor.

2020-10-07

​Lägesbild onsdag den 7 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Ett anpassat Litteralund, en annorlunda skördefest och uppskattade besök med tydliga anvisningar på äldreboenden. Det är några av frågorna som hanterats inom ramen för Lunds kommuns arbete med covid-19 den här veckan.

2020-09-25

Nytt samarbetsprojekt för skånska kulturskolor

​I början av nästa år startar projektet ”Regional kulturskola Skåne” med stöd av medel från Kulturrådet. Projektet innebär att 25 skånska musik- och kulturskolor ska utveckla närmare samarbete och samordnas från Lund.

2020-09-17

Loppisen på Södra Esplanaden stängs tills vidare

Loppisen på Södra Esplanaden stängs med omedelbar verkan efter beslut från Polisen utifrån gällande regeringsbeslut för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.