Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Lunds publiceras på denna sida.

2020-06-01

Resultatet från den tidiga dialogen med Fokus Södra Sandby klart

Fler mötesplatser, ett stadslikt centrum med bykänsla och trafiksituationen i Södra Sandby. Det är de absolut viktigaste utvecklingsfrågorna för Sandbyborna. Nu har resultatet från dialogaktiviteterna i Fokus Södra Sandby sammanställts i en rapport.

2020-05-29

​Lägesbild fredag den 29 maj med anledning av arbetet med covid-19

Digital energi- och klimatrådgivning, möjlighet för pop-up försäljning på kommunal mark och fler frivilliga behövs. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-28

Nu släpper vi programmet för Sommarlund 2020

​Lördagen den 27 juni inleds årets upplaga av Sommarlund, självklart anpassad efter rådande läge och med förhoppning att sätta guldkant på sommaren för Lundabor i alla åldrar.

2020-05-27

​Lägesbild onsdag den 27 maj med anledning av arbetet med covid-19

Säkerhetsinsatser kopplade till årets studentutsläpp, detta gäller kring besöksförbud på särskilda boenden och budgetfullmäktige flyttas till Sparbanken Skåne Arena. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-27

Kommunen klättrar i ranking över företagsklimatet

Lunds kommun klättrar hela 21 placeringar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) undersökning av företagsklimatet ”Insikt” som nyligen presenterades. Dessutom anser företagare att kommunens service blivit bättre. Det framkommer av Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat”, som presenterades igår, där det lokala näringslivet fått svara på vad de tycker om företagsklimatet.

2020-05-25

Lägesbild måndag den 25 maj med anledning av arbetet med covid-19

Högt besökstryck i naturområden och parker, fler sommarlovsentreprenörer och information kring hur äldreomsorgen jobbar för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-15

Lägesbild fredag den 15 maj med anledning av arbetet med covid-19

Gymnasieskolorna förbereder sig för olika scenarier i höst och tillfälligt beslut om individuellt satta öppettider för hyresgäster i saluhallen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-15

​Nya rutiner för skyddsutrustning inom vård och omsorg

Smittspridningen av covid-19 har inom Lunds kommuns verksamheter varit mycket låg hitintills. För att våra brukare, anhöriga och medarbetare ska känna sig fortsatt trygga har det nu beslutats att nya rutiner för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom vård och omsorg ska tas fram.

2020-05-14

​Lägesbild torsdag den 14 maj med anledning av arbetet med covid-19

Fler företag och föreningar behövs för att möta behovet av feriepraktikplatser och en uppmaning om att elever inte ska arrangera studentflak i år. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-14

Ny testbädd i Lund ska skapa hållbara miljöer och bättre livskvalitet

​Lunds kommun har beviljats 5,9 miljoner kronor av Vinnova för projektet ”Open Sensoring City”. Projektet ska skapa en öppen testbädd för ett realtidsstyrt samhälle. Målet: att hitta lösningar på samhällsutmaningar som rör till exempel miljö, personflöden och godstransporter.

2020-05-13

​Spännande koncept när Lunds Stadshall får sin första restaurang

För första gången någonsin kommer Lunds Stadshall att inrymma en egen restaurang och café – en medelhavsinspirerad ”boqueria”, som även kommer att erbjuda drycker från ett eget mikrobryggeri. Tanken är att den nyrenoverade Stadshallen ska öppna våren 2022.

2020-05-12

Lägesbild tisdag den 12 maj med anledning av arbetet med covid-19

​Friluftsbadens öppning och lokalvård under coronakrisen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-07

Lägesbild torsdag den 7 maj med anledning av arbetet med covid-19

Beslut i kommunstyrelsen om köp av skyddsutrustningtill personal och hyresavtal för lägenheter för att vårda smittade. Dessutom ett lyckat digitalt coronaanpassat öppet hus på Hedda Anderssongymnastiet. Ja, det är några av frågorna som är på agendan idag inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2020-05-05

Lägesbild tisdag den 5 maj med anledning av arbetet med covid-19

​Tillgång på livsmedel, behov av fler volontärer och digital Heddaträff. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-05-04

Lägesbild måndagen den 4 maj med anledning av arbetet med covid-19

Hundratals skolluncher uthämtade, tusentals tittare på Lunds kommuns digitala Valborgsfirande och tillsyn på caféer och restauranger. Det är en del av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av effekterna av covid-19.

2020-04-28

Lägesbild tisdag den 28 april med anledning av arbetet med covid-19

Riskgrupper får hjälp att låna böcker och Sommarlund anpassas för att kunna genomföras även i år. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-24

Lägesbild fredag den 24 april med anledning av arbetet med covid-19

​Coronakrisens påverkan på den ekonomiska prognosen och det fortsatta arbetet kring stängningen av Stadsparken under Valborg. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-24

Vombsjösänkan kan bli biosfärområde

Kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo är överens om att tillsammans ansöka om att få bilda ett biosfärområde i Vombsjösänkan.

2020-04-23

Överenskommelse om klimatkontrakt stärker samarbete med Viable Cities

​I dag undertecknar Lunds kommun en avsiktsförklaring om ett klimatkontrakt med Viable Cities. I och med det tar Lunds kommun sikte på att delta i en ny europeisk satsning om 100 klimatneutrala städer.

2020-04-22

Kommunen vill tillsammans med näringsliv och föreningsliv ge fler ungdomar i Lund erfarenhet av arbete i sommar

​För att ge fler ungdomar kontakt med arbetslivet i sommar drar Lunds kommun igång ett pilotprojekt. Projektet innebär att de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar får halva respektive hela lönekostnaden betald. Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom som är född 2002-2004 erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor.

2020-04-21

Kommunen stöttar lokala konstnärer

Kommunen ska stötta aktiva konstnärer i Lundaområdet, genom att köpa in lokal konst för en kvarts miljon kronor. Det beslutade kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst igår. Pengarna tas från konsthallens budget, avsedda för underhåll av befintligt konstbestånd.

2020-04-16

70 nya lägenheter vid Karhögstorg

Vid Lunds södra entré och Karhögstorg är det nu klart att det kan bli 70 nya lägenheter. Under torsdagen antog byggnadsnämnden en detaljplan som gör det möjligt med ett hus utformat för att ha cykeln och kollektivtrafik som främsta transportmedel.

2020-04-16

Lägesbild torsdag den 16 april med anledning av arbetet med covid-19

​Undantag från distansundervisning och föräldrastöd via telefon. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-16

Klartecken för Lunds första byggemenskap

​Lund kan få en helt ny bostadsform. Den 15 april gav tekniska nämnden klartecken för markanvisning till en byggemenskap i Brunnshög.

2020-04-15

Lägesbild onsdag den 15 april med anledning av arbetet med covid-19

​Diskussioner kring hur årets studentfirandet ska se ut och nya studieplatser på kommunens fritidsgårdar för gymnasieungdomar. Det är några av de frågor som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-14

Lägesbild tisdag den 14 april med anledning av arbetet med covid-19

Möjlighet för unga att få stöd via verksamheten Unga vuxna och utökade telefontider hos Anhörigcenter. Det är ett par av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-08

Lägesbild onsdag den 8 april med anledning av arbetet med covid-19

​Biljettbyrån och Lund Tourist Center stänger sin fysiska lokal efter påsk och nya inriktningsbeslut kring att arbeta hemifrån för att minska smittspridning, i de verksamheter där det är möjligt. Det är ett par av frågorna som hanteras under onsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-02

Lägesbild torsdag den 2 april med anledning av arbetet med covid-19

​Ett intensivt arbete kring att analysera hur Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd påverkar Lunds kommuns olika verksamheter och ett fortsatt arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det är ett par av frågorna som hanteras under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-01

Transporter i fokus för Lunds klimatpolitiska råd

​Den 1 april lämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd över sin andra rapport till kommunstyrelsen. I år har Rådets granskning fokuserat på transporter. Rapporten som nu överlämnats till kommunstyrelsen visar att trots höga ambitioner och lovvärda insatser från kommunen, så måste det lokala klimatarbetet öka takten för att nå de långsiktiga klimatmålen.

2020-03-31

Lägesbild tisdag den 31 mars med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun vill kunna erbjuda skolmat till gymnasieelever som studerar på distans. För att det ska vara möjligt krävs dialog med samarbetskommunerna och särskild planering. Det är en av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-27

Lunds kommun och fastighetsägare i dialog för att stötta näringsidkare

​Den ansträngda situationen i och med coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Under fredagen bjöd Fastighetsägarna Syd och Lunds kommun in kommunens fastighetsägare till dialog.

2020-03-20

​Vill du stötta andra? Behöver du extra stöd?

Lunds kommun blir dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta de som i coronavirusets spår behöver hjälp med enklare göromål. Detta stora engagemang från lundabon vill Lunds kommun fånga upp. Därför lanseras det idag en tjänst där frivilliga kan anmäla sitt intresse för att stötta de som behöver.

2020-03-20

Pressinbjudan: Lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19

​Idag klockan 14.30 håller Lunds kommun en pressträff med anledning av den rådande Covid-19-situationen. På pressträffen ger Lunds kommun en övergripande lägesbild av kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19 och hur det påverkar skola och äldreomsorg.

2020-03-19

Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar

Oron för coronaviruset covid-19 slår hårt mot ​Lunds företagare och handel. Nu presenterar Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

2020-03-19

Pressinbjudan: Vår i växthuset

​I år blir våra utomhusrum är viktigare än någonsin och vi fortsätter arbetet med att befästa Lund som Sveriges bästa VÅRstad. Årets mest efterlängtade säsong inleds med en inspirerande installation i Stadsparkens växthus. Vårens färger och dofter möter lundabor på gator och torg, längs cykelvägar och i parker – allas våra gemensamma rum när väder (och virus) lockar ut oss efter en grå vinter.

2020-03-17

Så påverkas gymnasieskolorna i Lunds kommun av dagens regeringsbesked

All gymnasieundervisning och vuxenutbildning i Lunds kommuns regi ska från och med imorgon bedrivas på distans. Det beslutet fattades idag, efter regeringens rekommendationer i samband med coronaviruset covid-19.

2020-03-11

Pressinbjudan: Så jobbar vi för att förhindra smittspridning bland de mest sårbara

​Folkhälsomyndigheten höjde igår sin riskbedömning för spridning av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög”. Särskilt lyftes vikten av att säkerställa att de mest sårbara skyddas. Press och media hälsas välkomna till en pressträff idag om hur Lunds kommun jobbar för att förhindra smittspridning.

2020-03-10

Planprisets silver till Västerbro

Lunds kommun har tilldelats en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

2020-03-10

Grand Hotels verandor och Bantorget får Lunds stadsbyggnadspris

Lunds stadsbyggnadspris för 2019 går till en av Lunds allra finaste mötesplatser. Skaparna av Grands nya verandor och Bantorgets ombyggnad prisas tillsammans för en plats präglad av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

2020-03-05

​Lunds kommun har god beredskap i arbetet med coronaviruset

Lunds kommun följer i dagsläget Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller coronaviruset. För att fortsätta kommunens goda beredskap tas nu en konsekvensanalys fram gällande medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst, efter ett beslut av kommunstyrelsen igår.

2020-03-04

​Klart för gemensam parkeringsorganisation

Lunds kommun samlar parkeringsövervakningen i en organisation från och med 1 april, enligt kommunstyrelsens beslut idag. I den nya organisationen går tekniska nämndens ansvar för övervakning av parkering på gator och torg över till LKP AB.

2020-02-27

​Lund växer som evenemangsstad – sök evenemangsstöd

Lunds kommun välkomnar hållbara och innovativa evenemang i hela kommunen. Nu finns möjlighet för dig som planerar arrangemang i kommunen att söka evenemangsstöd från oss.

2020-02-26

​Nya befolkningssiffror: Så många invånare har Lunds kommun

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade Lunds kommun 124 935 invånare. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 1 987 personer förra året. Det är den största befolkningsökningen de senaste tio åren, undantaget 2017.

2020-02-20

Torngårdens framtid i Stångby

Stångby är en av de orter i Lund som har den snabbaste befolkningstillväxten. Lunds kommun anser att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby som är till nytta för Stångbyborna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att utlysa en idétävling våren 2020 om hur den centralt placerade Torngården ska kunna användas i framtiden.

2020-02-13

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget till detaljplan för området på samråd.

2020-02-10

Nu öppnar nomineringarna till Lunds kommuns nya medarbetarpriser

De nya medarbetarpriserna införs för att särskilt uppmärksamma goda initiativ och smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) och Lunds parkerings AB (LKP). Både medborgare och anställda kan nominera kandidater.

2020-02-07

​​Då börjar spårvagnarna rulla i Lunds kommun

Från och med den 13 december kan lundabor och pendlare börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS. Detta står klart sedan politiska styrgruppen för Spårväg Lund C – ESS i dag haft sitt sammanträde.

2020-02-05

Andra berättelser på Lunds konsthall

Den 14 februari öppnar utställningen Other Tales (Andra berättelser). Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen, där konstnären Sammy Baloji kommer att närvara.

2020-02-04

Beslut om ny station på Klostergården

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 4 februari. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

2020-02-04

Pressinbjudan: Open Space för framtidens Södra Sandby

​Nu är det dags att sätta fokus på Södra Sandby. Den 11 februari hålls ett Open Space-möte i Killebäckshallen för Sandbybor, tjänstepersoner och förtroendevalda i Lunds kommun. Press och media hälsas också välkomna under kvällen.

2020-02-03

Stadsbiblioteket samlar in 50 år av minnen

I år är det 50 år sedan Stadsbiblioteket invigdes. Det kommer att firas med en jubileumsvecka på biblioteket med start 30 mars. Redan nu börjar firandet och förberedelserna med att biblioteket samlar in Lundabornas minnen från Stadsbiblioteket.

2020-02-03

Enklare tillgång till scenkonst för elever i Lund

Lunds kommun tillsammans med Teater Sagohuset och Månteatern kommer i pilotprojektet Upplev scenkonst att erbjuda kostnadsfria biljetter till de båda teatrarnas föreställningar för förskola och grundskola under hela 2020 och våren 2021.