Grafisk profil

Lunds kommuns kommunikationsplattform och grafiska riktlinjer.

Plattform betyder att det är ett utgångsläge för arbetet med kommunikation, varumärke, profilering och marknadsföring för de kommunala verksamheterna i Lund. Gemensam betyder att den gäller för samtliga anställda, enheter, institutioner, förvaltningar, bolag, stiftelser och, självklart, det kommunövergripande arbetet. När vårt sätt att agera och uppträda, vårt sätt att informera och kommunicera, vårt sätt att se på oss själva och våra värden och vår grafiska manual med sina identitetstecken hänger ihop och agerar integrerat så växer vår förmåga att vara attraktiva och konkurrera.

Kommunikationsplattformen består av

  • kommunikationspolicy
  • varumärkesstrategi
  • profilhandbok 
  • grafisk manual.

Kommunikationsplattformens syfte är att stödja kommunens arbete i kommunikations- och marknadsföringsfrågor.

Relaterad information

Kontakt

Pressansvarig

Telefon: 046-359 49 00
E-postpress@lund.se