Bilder från parkförvaltningen

Bild från trädgårdsutställning - Kolonisten i Lunds kommun, 1910-tal.