Bilder från Lunds stadsarkiv

I Lunds stadsarkiv förvarar vi bildsamlingar från fotografer, förvaltningar, företag och privatpersoner med anknytning till Lund. De flesta bilderna är digitaliserade och vi fyller på den här bildbanken efterhand för att göra bildsamlingarna publika för allmänheten.

A W Rahmns fotoarkiv A-Ö

Berlingska tryckeriet interiörerBilderna är sorterade i bokstavsordning:

Albert Wilhelm Rahmn var hovfotograf. Han verkade bland annat i Lund och ett stort antal bilder finns donerade till Lunds stadsarkiv. Bilderna är främst från 1900-1930.

Här laddar vi efterhand upp bilder från arkivet. De är fria att använda.

Känner du igen någon av de avporträtterade personerna eller kan berätta något om bilderna, hör gärna av dig tillstadsarkivet@lund.se.

Här kan du läsa mer om A W Rahmn.

De kommunala arkiven

Bilder från elverket

Bilder från konsthallsstyrelsen

Bilder från parkförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/arkivbilder

Kontakt

Pressansvarig

Telefon: 046-359 49 00
E-post: press@lund.se