Vision 2025

Lunds kommun arbetar efter en vision, Vision 2025. En vision anger färdriktningen för kommunens verksamheter. Visionen kan användas som underlag för prioriteringar och är ett medel för att kommunicera såväl kommunens inriktning som dess kärnvärden.

Vision 2025 är ett verktyg för att kraftsamla och ger en gemensam riktning och ett gemensamt synsätt för hela Lunds kommun.

VISION 2025: Lund - idéernas stad

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra. Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning med energi och resurser.

Här finns en livskvalitet med god hälsa, trivsel och frihet. Lunds stadskärna är levande, lockande och lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig utveckling. Lund är den goda staden - trygg och överblickbar, med en spännande blandning av historia och framtid.

Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts idéer, näringsliv och kultur för att berika varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och företagande.

Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningen från förskola och skola till universitet är världsledande.

I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan. Servicen är av god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov.

Genom ökad samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region.

Utvecklingen drivs av allas engagemang och ansvar för Lund. Alla kan stå på scen men också vara publik. Idéernas Lund kännetecknas av öppenhet för nya intryck, kombinerad med humor och glädje.

Här får du vara ung lite längre.

Bakgrund

Kommunledningen (kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens förvaltningschefer) genomförde under hösten 2008 ett omfattande visionsarbete, Framtidsprogrammet Vision 2025. Syftet med arbetet har varit att stärka kommunens utvecklings- och handlingskraft samt förbättra den kommunala servicen. Arbetet resulterade i en ny vision för Lunds kommun, Vision 2025. Kommunstyrelsen antog Vision 2025 vid sammanträdet den 15 januari 2009.

Relaterad information

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vision2025