Visioner och framtidsidéer

En vision anger färdriktningen för kommunens verksamheter. Visionen kan användas som underlag för prioriteringar och är ett medel för att kommunicera såväl kommunens inriktning som dess kärnvärden.

Den visionen som vi arbetar efter just nu är Vision 2025.

Ny vision för Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beställt en ny vision för Lunds kommun. Den gamla (Vision 2025) har några år på nacken, och politikerna har bestämt att det är dags att ta fram en ny.

Arbetet med en ny vision startade i september 2016 med att ett underlag utifrån en trend- och omvärldsanalys samt en medborgarundersökning togs fram. Underlaget jobbas nu vidare med, i olika forum.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vision