Visioner och framtidsidéer

En vision anger färdriktningen för kommunens verksamheter. Visionen kan användas som underlag för prioriteringar och är ett medel för att kommunicera såväl kommunens inriktning som dess kärnvärden. Lunds nuvarande vision finns i västermenyn under rubriken Vision 2025. Just nu tas en ny vision för Lunds kommun fram.

Förslag på ny vision och förhållningssätt för Lunds kommun

Vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. 

Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

-----

Förslaget går till kommunstyrelsen för beslut 5 april och därefter till kommunfullmäktige.

Frågor och svar

Varför behöver Lunds kommun en ny vision? Den och fler frågor besvarar vi här.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vision