Synpunkter, felanmälan och förslag

Vi tar gärna emot dina synpunkter, felanmälningar och förslag! Här listar vi några sätt som du kan nå oss på.

Jag vill göra en felanmälan

En felanmälan gäller något som är trasigt eller inte fungerar som det är tänkt i trafiken, på gatan, i parker eller i natur- och grönområden.

>> Felanmälningar hanteras i e-tjänsterGör felanmälan (öppnas i nytt fönster)

Jag har en synpunkt eller ett klagomål

En synpunkt är återkoppling till kommunen när en medborgares förväntningar inte blivit uppfyllda (negativ synpunkt) eller när förväntningarna på oss har överträffats (positiv synpunkt eller beröm).

Ett klagomål är negativ återkoppling till kommunen, till exempel då en verksamhet inte uppfyller lagstiftade krav och uppsatta målsättningar.

Dina synpunkter och klagomål skickas till respektive förvaltning och efter diareföring skickas det vidare till den som är ansvarig för ärendet.

>> Synpunkter och klagomål hanteras i e-tjänstenLämna synpunkt(öppnas i nytt fönster)

Jag vill överklaga ett beslut

Lägg märke till att klagomål och överklagande är två olika begrepp. Ettöverklagandehar sin grund i att en medborgare inte accepterar ett kommunalt fattat beslut och vill att ärendet ska omprövas.

>> Detaljer om hur du överklagar beslut finns på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Jag vill lämna ett förslag

Ett förslag är en konkret idé/förslag över hur de områden som kommunen ansvarar för kan förbättras och utvecklas.I Lund kallas processen för förslag för Lundaförslaget.

>> Förslag hanteras i e-tjänsten Lämna Lundaförslag(öppnas i nytt fönster)
>> Här kan du läsa alla detaljer om Lundaförslaget

Jag vill något annat...

För alla andra typer av ärenden hänvisar vi till kommunens medborgarcenter:

Telefon: 046-359 75 00
E-post:lunds.kommun@lund.se