Synpunkter, felanmälan och förslag

Vi tar gärna emot dina synpunkter, felanmälningar och förslag! Här listar vi några sätt som du kan nå oss på.

Jag har synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? För oss är det viktigt att få veta när vår service inte fungerar som det är tänkt. Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Jag vill gå till e-tjänsten för synpunkter!

Jag vill felanmäla

Det finns en särskild e-tjänst om du vill anmäla fel som gäller gator, trafik och idrottsanläggningar. 

Jag vill gå till e-tjänsten för felanmälan!

Jag har ett förslag

Lundaförslaget är ett förslag från dig som medborgare på utveckling eller förändring. Lundaförslaget håller på att omarbetas och kommer därefter att prövas under en tvåårsperiod. Under denna period ersätter Lundaförslaget kommunens medborgarförslag.

Jag vill gå till sidan med mer information om lundaförslaget!

Jag vill något annat...

För alla andra typer av ärenden hänvisar vi till kommunens medborgarcenter:

Telefon: 046–359 75 00
E-post: lunds.kommun@lund.se