Sammanträdestider, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdestider 2017

Måndagen den 9 januari, kl 17.00

Onsdagen den 8 februari, kl 17.00

Onsdagen den 15 mars, kl 17.00

Tisdagen den 11 april, kl 17.00

Onsdagen den 10 maj, kl 17.00

Onsdagen den 21 juni, kl 17.00

Onsdagen den 20 september, kl 17.00

Onsdagen den 25 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 13 december, kl 13.00

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

BesöksadressBangatan 10 a, Lund
Postadress:
 Box 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 
046-359 50 00
E-post: 
vardochomsorg@lund.se