Sammanträdestider, utbildningsnämnden

Sammanträdestider 2017

Onsdagen den 11 januari, kl 17.00

Onsdagen den 8 februari, kl 17.00

Onsdagen den 22 mars, kl 17.00

Onsdagen den 19 april, kl 17.00

Onsdagen den 17 maj, kl 17.00

Onsdagen den 21 juni, kl 17.00

Onsdagen den 20 september, kl 17.00

Onsdagen den 18 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 15 november, kl 17.00

Onsdagen den 13 december, kl 17.00

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.